Геополітичне становище Грузії в результаті війни з Російською федерацією 2008 р.

Автор(и)

  • K. Małachowska University of Gdansk

Ключові слова:

російсько-грузинська війна 2008 р., геополітична ситуація, Грузія

Анотація

В статті здійснюється аналіз геополітичної ситуації сучасної Грузії, яка склалася після війни з Російською Федерацією 2008 року. Зроблено висновок про те, що для Грузії п'ятиденна війна не тільки не досягла поставленої мети стати незалежною від Російської Федерації, а й призвела до військової поразки. Проте зауважено, що п'ятиденна війна не вплине на політику грузинської влади і їх прозахідну позицію і участь в енергетичних проектах.

Посилання

Adamczak S., Gruzja, Armenia, Azerbejdżan. – pod. red. M. Kulan, J. Olejniczak-Kulan. – Bielsko-Biała, 2013. s. 24-25.

Asmus R. D., Mała wojna, która wstrząsnęła światem. Gruzja, Rosja i przyszłość Zachodu. – Warszawa, 2010. s. 120.

Atłasik E., Czy Gruzja ma szanse znaleźć się w NATO? [Electronic resource]. – Access mode: http://www.stosunkimiedzynarodowe.pl/czy-gruzja-ma-szanse-znale%C5%BA%C4%87- si%C4%99-w-nato, [13-05-2016].

Bartuzi W., Pełczyńska-Nałęcz K., Strachota K., Raport specjalny, Abchazja, Osetia Południowa Górski Karabach: rozmrożone konflikty pomiędzy Rosją a Zachodem [Electronic resource]. – Access mode: http://www.osw.waw.pl/sites/default/files/raport_kkpd.pdf, [15-03- 2016].

Brążkiewicz D., Wojna rosyjsko-gruzińska [Electronic resource]. – Access mode: www.geopolityka.org/analizy/dariusz-brazkiewicz-wojna-rosyjsko-gruzinska, [2015-08-29].

Buda A., Rozbiór Gruzji w 2008 roku? // Konflikt kaukaski w 2008 roku / pod red. M. Domagały, K. Potockiego, P. Sieradzana. – Warszawa, 2012. s. 377.

Frankowski P., Bezpieczeństwo regionalne, konflikty i współpraca międzynarodowa w regionie Kaukazu Południowego // Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich t. 4, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja – przeszłość i teraźniejszość / pod. red. M. Korzeniowski, D. Tarasiuk, K. Latawiec. – Lublin, 2013. s. 243.

Grodzki R., Wojna gruzińsko-rosyjska 2008. Przyczyny – przebieg – skutki, Zakrzewo, 2009. – S. 11-12.

Jagielski W., Dobre miejsce do umierania. – Warszawa, 2005.

Kamiński K., Gruzja / pod. red. M. Żemojtel. – Gliwice, 2014. s. 49-50.

Kozłowski K., Kolory rewolucji. – Warszawa, 2012. – s. 52.

Matcharschvili I., 2008 rok: wojna rosyjsko-gruzińska:wojna, która nie wstrząsnęła światem. – Oświęcim, 2013.

Niedziółka T., Unia Europejska wobec rosyjskiej agresji na Gruzję [Electronic resource]. – Access mode: http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/artykul,261,Unia_Europejska_wobec_rosyjskiej_agresji_ na_Gruzje, [26-09-2015].

Oficjalna strona parlamentu Gruzji [Electronic resource]. – Access mode: http://www.parliament.ge/en/, [17-02-2016].

Ozierski P., Dylematy polityki polskiej wobec wojny osetyjskiej // Konflikt kaukaski w 2008 roku / pod red. M. Domagały, K. Potockiego, P. Sieradzana. – Warszawa, 2012. s. 301.

Pasierbiak T., Systemy polityczne państw Kaukazu Południowego // Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich. – t. 4, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja – przeszłość i teraźniejszość / pod. red. M. Korzeniowski, D. Tarasiuk, K. Latawiec. – Lublin, 2013. s. 129.

Pawłowski A., Gruzja na rozdrożu [Electronic resource]. – Access mode: http://www.konflikty.pl/historia/publicystyka/gruzja-na-rozdrozu/, [17-05-2016].

Pliszczyńska O., Polityka „niebezpieczeństwa” Gruzji // Konflikt kaukaski w 2008 roku / pod red. M. Domagały, K. Potockiego, P. Sieradzana. – Warszawa, 2012. s. 398.

Raubo J., Wpływ doświadczeń z konfliktu gruzińsko – rosyjskiego na wizję współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego. Wybrane płaszczyzny [Electronic resource]. – Access mode: http://studiastrategiczne.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2012/10/ps-2011-2-9-raubo.pdf, [2015-10- 12].

Sieradzan P., Ukraina, Białoruś i kraje Azji Centralnej wobec wojny osetyjskiej // Konflikt kaukaski w 2008 roku, pod red. M. Domagały, K. Potockiego, P. Sieradzana. – Warszawa, 2012. s. 327.

Stosunki dwustronne Gruzja – Rosja [Electronic resource]. – Access mode: http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/kraj,Gruzja,stosunki_dwustronne,Rosja, [2014-04-27].

Sytuacja społeczno-polityczna – zarys [Electronic resource]. – Access mode: http://www.kaukaz.pl/gruzja/polityka/sytuacja_spoleczno_polityczna-zarys.php, [1-03-2016].

Śmigielski R., Znaczenie Kaukazu Południowego w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej // Konflikty na Kaukazie Południowym, pod red. P. Adamczewskiego. – Poznań, 2010. s. 123-126.

Tarasiuk D., Procesy narodowotwórcze, narody i problemy narodowościowe w regionie // Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich t. 4, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja – przeszłość i teraźniejszość / pod. red. M. Korzeniowskiego, D. Tarasiuka, K. Latawca, Lublin 2013.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку