Регіональна політика ЄС: можливості використання досвіду для України.

Автор(и)

  • T.M. Krasnopolska Національний університет «Одеська юридична академія»

Ключові слова:

регіональна політика, інструменти регіональної політики, механізм регіональної політики

Анотація

В статті розглянуто особливості становлення регіональної політики в Європейському Союзі, складові механізму реалізації такої політики на рівні ЄС та країн-членів. Визначено можливі шляхи запозичення європейського досвіду формування та реалізації регіональної політики для України.

Посилання

Гранберг А.Г. Основы региональной экономики / А.Г. Гранберг. – М.: ГУ ВШЭ, 2001. – 495 с.

Mellors, C. and Copperthwaite, N. (comp.) Regional Policy. – London, N.Y.. Routledge: Univ. of Bradford, 1990. – 278 p.

Регіональна політика та механізм її реалізації; За ред. академіка НАН України М.І. Долішнього. – Київ: Наукова думка, 2003. – 504 с/

Практичний порадник державного службовця з організації регіонального співробітництва / Уклад. Л.Л. Прокопенко, О.М. Рудік, І.Д. Шумляєва. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2007. – Вип. 3: Регіональна політика Європеського Союзу. – 60 с.

Pintarits S., Blaas W. Régionalisation Processes in EU Europe // Expert Report Written on Behalf of the Federal Ministry of Science and Research, Austria. – Vienna, September, Version 1.1. – 1995.

Нарочницкая Н. Европа «Старая» и Европа «Новая» / Н. Нарочницкая // Международная жизнь. – 2003. - № 4. – С.45 – 63

Региональная политика стран ЕС / Центр европейских исследований ИМЭМО РАН. Отв. Ред А.В. Кузнецов. – М.: ИМЕМО РАН, 2009. – 230 с.

Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети: Монографія / за ред. З.С. Варналія. – К.: НІСД, 2007. – 820 с.

Проблеми підвищення ефективності господарювання в народногосподарському комплексі (на мезо- та мікроекономічних рівнях): монографія / за ред. А.І. Ковальова, Н.В. Сментини. – Одеса: Атлант, 2013. – 398 с.

Канышева О.О. Региональная политика как способ управления социальными процессами: автореферат дис. ... кандидата социологических наук: 22.00.08 / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – Москва, 2002. – 25 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку