Співробітництво територіальних громад в Україні та програми допомоги іноземних фондів.

Автор(и)

  • Ju.V. Uzun ОНУ ім. І.І.Мечникова

Ключові слова:

об’єднані громади, іноземні фонди, децентралізація

Анотація

Статтю присвячено аналізові перебігу процесу укрупнення територіальних громад та участі у цьому процесі іноземних фондів та програм, які здійснюють підтримку реформи децентралізації. Зроблено висновок про величезний обсяг форм зовнішнього співробітництва громадських організацій та територіальних громад. Фінансова, технічна, інформаційна, методологічна підтримка іноземних організацій надає поштовху для співробітництва внутрішнього з метою реалізації програми уряду. Визначено, що залишається проблемою визнання ефективності стратегії об’єднання громад заради підвищення їх фінансової спроможності та активізації форм їх співробітництва.

Посилання

Болградский район выступил против объединения громад 14 сенбяря 2016 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://skoryk.info/activities/oppozitsionnyj-blokbolgradskij-rajon-vystupil-kategoricheski-protiv-obedinenija-gromad-i-trebuet-objavit-nedoverieglave-rga

Бюджетний процес на місцевому рівні в Україні [Електронний ресурс] / Презентація2016р в проекті PAUCI. – Режим доступу: http://www.pauci.org/files/bpnr.pdf

Гранти USAID для сприяння ефективній децентралізації в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://economy-zt.gov.ua/advert/view?id=2

Грантові програми благодійного фонду “Творчий центр Каунтерпарт» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ccc-tck.org.ua/active

Громадська активність на прикладі партиципаторного бюджету [Електронний ресурс] / Презентація в проекті PAUCI. – Режим доступу: http://www.pauci.org/files/gappb.pdf

Державний реєстр виборців України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.drv.gov.ua/portal/!cm_core.cm_index?option=ext_gromada&prejim=1&pmn_id=145

Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину – ІСАР «ЄДНАННЯ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://isar.net.ua

Методи проведення громадських слухань [Електронний ресурс] / Презентація в проекті PAUCI. – Режим доступу: http://www.pauci.org/files/konsultacje%20spoleczne%20- %20metody.pdf

Місія Міжнародного фонду «Відродження» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irf.ua/

Місія Фонду Східна Європа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eef.org.ua/

Партиципаторний бюджет [Електронний ресурс] / Презентація в проекті PAUCI. – Режим доступу: http://www.pauci.org/files/SeminarCityCouncilsPresentation.pdf

Підтримаємо локальну філантропію [Електронний ресурс] / Школа громад. – Режим доступу: http://ednannia.ua/our-programs-and-activities/pidtrymuiemo-lokalnu-filantropiiu

Поточні проекти USAID [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.usaid.gov/uk/ukraine/democracy-human-rights-and-governance

Про Україну [Електронний ресурс] / Офіційний сайт ПР ООН в Україні. – Режим доступу: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/countryinfo.html

Програма «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні» [Електронний ресурс] / Рада Європи: Розвиток місцевої демократії в Україні /Офіційний сайт/. – Режим доступу: http://www.slg-coe.org.ua/goal-and-objectives/

Програма «Місцевий економічний розвиток міст України» (2010-2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mled.org.ua/

Програма «Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://coe.kiev.ua/projects/sclau.html

Програма «Посилення місцевої демократії та підтримка реформ місцевого самоврядування в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://coe.kiev.ua/projects/slgu.htm

Програма UNITER оголошує конкурс грантів на підтримку реформ [Електронний ресурс] / Ресурсний центр ГУРТ. – режим доступу: http://gurt.org.ua/news/grants/2047/

Програма ЄС щодо підтримки регіонального розвитку в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.surdp.eu

Програма розвитку ООН в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/countryinfo.html; http://undp.org.ua/ua/projectslist-all

Програми та гранти Посольства США в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/current.html

Програми та проекти ЄС в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/projects/overview/index_uk.htm

Проект «Відкрите місто: посилення участі громадян у розвитку місцевої громади» [Електронний ресурс] / Сайт Фонду Східна Європа. – Режим доступу: http://www.eef.org.ua/ua/prohramy/efektyvne-upravlinnia-ta-hromadianske-suspilstvo/448- pidtrimka-reformi-mistsevogo-samovryaduvannya-v-ukrajini.html

Проект GIZ «Сприяння економічному розвитку та зайнятості» в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.inwent.org.ua/

Проект ПРОМІС [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.pleddg.org.ua

Реєстр договорів про співробітництво територіальних громад [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/03/Reestr-11.11.16.pdf

Туризм як каталізатор економічного розвитку сільських територій [Електронний ресурс] /Підтримка ЄС політики регіонального розвитку в Україні. – Режим доступу: http://surdp.eu/Tourism-as-a-catalyst-of-rural-economic-development

Фундація українсько-польської співпраці (PAUCI) [Електронний ресурс] / Офіційний сайт. – Режим доступу: http://www.pauci.org/about.php

Швейцарське бюро співробітництва – SDC [Електронний ресурс] / Проекти. –Режим доступу: http://www.swisscooperation.admin.ch/ukraine/Uk/Welcome_to_the_Office/Activities_of_Swiss_International_Coo peration

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.giz.de/en/worldwide/32413.html

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси