Українська модель перехідного парламентаризму як засіб вироблення політичного консенсусу.

Автор(и)

  • N.V. Primush ДонНУ імені Василя Стуса

Ключові слова:

парламентаризм, політична партія, партійна фракція, законодавча гілка влади, системна трансформація

Анотація

У дослідженні проаналізовано шляхи розвитку й трансформації української версії інституту парламентаризму. Систематизовано вітчизняний та зарубіжний політологічний досвід досліджень функціонування парламентаризму, партійних фракцій в ньому у контексті сталих та перехідних демократій. Робляться висновки, що політичні партії та їх парламентські фракції здебільшого виконують функції організації законотворчої діяльності, а не фундаментом її ефективної діяльності. Також, в умовах перехідного стану політичної системи саме парламентаризм має стати центральним елементом політичного консенсусу, оскільки саме законодавча гілка влади трансформованих суспільств є точкою поєднання переважної більшості політичних та інших інтересів.

Посилання

Хантингтон С. Будущее демократического процесса: от экспансии к консолидации / С. Хантингтон // Мировая экономика и международные отношения. – 1995. - №6. – С.87-94.

Фадеев Д.А. От авторитаризма к демократии: закомерности переходного периода / Д.А. Фадеев // Полис. – 1996. - №5. – С.117-123.

Лінц Х. Дж. На шляху до консолідованих демократій / Х. Дж. Лінц, А. Степан // у пошуках правильної парадигми : Концептуальні перспективи посткомуністичного переходу у країнах Східної Європи / за ред. Д. Гузіни. – К., 2003. – С.195-213.

Дарендорф Р. Дорога к свободе: демократизация и ее проблемы в Восточной Европе / Р. Дарендорф // Вопросы философии. – 1990. - №9. – С.69-75.

Древаль Ю. Розвиненість парламентаризму як фактор досягнення режиму консолідованої демократії / Ю.Древаль // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2012. - №6 (62). – С.60-68.

Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избр. произведения : пер. с нем. / М.Вебер. – М. : Прогресс, 1990. – 808 с. – (Серия «Социальная мысль Запада»).

Гонюкова Л. Методологія дослідження політичних партій у державно-управлінській науці / Л. Гонюкова // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2010. №2 – С.179-184.

Майданник О. Контрольна функція парламенту: сутність, зміст, призначення /О.Майданник// Право України. – 2013. - №5. – С.280-286.

Росенко М. Парламентаризм та його роль у процесі консолідації демократії / М. Росенко // Збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 28 “Ефективність державного управління”. – С.50- 66.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси