Неурядовий сектор країн Європейського Союзу: розвиток та класифікація моделей функціонування.

Автор(и)

  • Yu.V. Okunovska ДонНУ імені Василя Стуса

Ключові слова:

глобалізація, інтеграція, громадське суспільство, модель, організація, грант, волонтерство

Анотація

Стаття присвячена аналізу моделей функціонування громадського сектора та дослідженню його становлення у Європейському Співтоваристві. Враховуючи процеси демократизації та розвиток країн, географічне положення та багатовікову спільну історію, ми охарактеризували особливості розвитку та функціонування громадського сектору у країнах-учасницях Європейського Союзу. Основою даного аналізу стали 4 моделі, а саме: корпоративна, англосаксонська, скандинавська і середземноморська. На основі вивчення та аналізу нормативних актів розглядається юридична складова регламентації положень ЄС та Ради Європи стосовно громадських організацій. Через призму договорів ЄС з країнами-учасницями та країнами-претендентами, ми вивчили становлення «третього сектору» у правовому полі. У ході дослідження визначаються основні характерні риси, які притаманні всім громадським організаціям, у кожній із країн-учасниць Європейського Союзу. Громадський сектор у даному контексті є: некомерційним, приватним, спрямованим на благочинну діяльність, популяризацію ідей та цінностей Європейського Союзу, у своїй основі – волонтерський.

Посилання

Білецький В. С. «Третій сектор» як основа громадянського суспільства// Віртуальна русь. [Електронний ресур] – Режим доступу: http://www.vesna.org.ua/txt/biletskv/trsec.html

Европейская конвенция о признании юридическими лицами международных неправительственных организаций. Страсбург, 24 апреля1986 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_683

Фундаментальні принципи щодо статусу неурядових організацій в Європі. Прийнято учасниками багатосторонньої зустрічі, організованою Радою Європи, Страсбург, 5 липня 2002 р.// Юридичний вісник України.– 2002.- №50.

Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ Копенгаген, 29 июня 1990 г. [Електронный ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_082

Мальована Т. О. Соціально-політичні засади функціонування громадських організацій / Т. Мальована // Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні : матеріали наук.-практ. конф. / за ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва. – К. : Вид-во УАДУ, 2001. – С. 117-120

Усаченко Л. М. Зарубіжний досвід неурядових організацій: функціональні моделі /Л. М. Усадченко. [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ejournals/Dutp/2010_1/txts/10ulmofm.pdf.

Неурядові організації: досвід Сполученого Королівства // Британська Рада в Україні. – К., 1998. – 146 с

Матвійчук А. В. Громадські організації як чинник становлення громадянського суспільства: авториф. дис. …к. політ. н.: спец. 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»/ А. В. Матвійчук. – К.:КНУТШ., 2008. – 20 с.

Козак С. Неурядові організації Європейського Союзу: порівняльний аналіз громадських організацій України./С. Козак. – К., 2002. – 48 с.

Новохацький В. Д. Неурядові організації як фактор розбудови громадянського суспільства в Україні: авториф. дис…к. політ. н.: спец. 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»/В. Новохацький. – Дніпропетровськ, 2005. – 20 с.

Европейская политика и практика в области сотрудничества между государством и НПО: Сб. материалов/ Междунар. центр некоммерч. права. - К., 2005. - 183 с.

Збігнев В. Надання соціальних послуг./ В. Збігнєв – Варшава, 2000. – 65 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси