Європейський вимір глобалізації.

Автор(и)

  • E. B. Tykhomyrova Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Ключові слова:

брюсселізація, глобалізація, європейська інтеграція, європеїзація, Європейський Союз

Анотація

У статті аналізується проблема співвідношення регіональних інтеграційних процесів та глобалізації. Подано різні трактування цього співвідношення, зокрема європейська інтеграція розглядається як форма і спосіб регіональної реакції на глобальні виклики, як спосіб прискорити глобалізацію, «втихомирити» її американізований варіант, одна із головних рушійних сил і каталізаторів виникнення глобалізації тощо. Подано характеристику термінів «європеїзація», «брюсселізація». Важливим фактором успішної реалізації європеїзації вважається формування спільної загальноєвропейської системи цінностей як етичної основи перебігу глобалізаційних процесів у Європі. Йдеться про три альтернативні моделі глобалізації: глобалізація по-європейськи, глобалізація по-американськи, глобалізація по-ісламськи, результатом чого стала чітко сформована система глобалізаційного поділу держав, які розвиваються за європейськими, американськими та ісламськими векторами глобалізаційного розвитку, аналізуються проблеми, що стоять перед ЄС у контексті подальшого розвитку в Європі глобалізації.

Посилання

Бах Дитер. Европа с человеческим лицом, или Этический консенсус в Европе. //Вестник Европы. – 2002. – №7–8. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://magazines.russ.ru/vestnik/2002/7/bah-pr.html.

Бек У. Что такое глобализация? /Пер. с нем. А.Григорьева и В.Седельника; Общая редакция и послесл. А.Филиппова. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. – 304 с.

Бороздина Я. А. Интеграция в Европе /Я. А. Бороздина. // Юридический мир. – 2009. – № 9. – С. 69–71

Ванке М. Конец Европы: Джин глобализации вырвался на свободу / М Ванке [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gosnovosti.com/2016/05/

Вітер І. Вплив глобалізації на європейські інтеграційні процеси / І. Вітер // / Антологія творчих досягнень. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2004. – Вип. 1. – С. 125–131

Войтович Р.В. Вплив глобалізації на систему державного управління (теоретико- методологічний аналіз): Монографія / За заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В.М.Князєва. - К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 680 с.

Европа отвечает на вызовы глобализации. (Реферативный обзор). //Актуальные проблемы Европы. Глобальные вызовы и Европа: Сб. обзоров и рефератов. – М.: ИНИОН, 2003. – С. 81–103.

Європа й Америка: чи віддаляються вони друг від друга? Дискусія в британському журналі Prospect. //Вестник Европы. – 2002. – № 6. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://magazines.russ.ru/vestnik/2002/6/evr-pr.html.

Журнал «Политик етранжер» о проблемах глобализации. //Процессы глобализации: экономические, социальные и культурные аспекты: Пробл.-темат. Сб. – М.: ИНИОН, 2000. – С. 191– 231.

Погоріла Н. Глобалізація та Євросоюз: чотири погляди з України /Наталія Погоріла [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dialogs.org.ua/ru/cross/page1030.html

Спайбі Т. Європейські національні держави і глобалізація. //Глобалізація. Регіоналізація. Регіональна політика. Хрестоматія з сучасної зарубіжної соціології регіонів. – Луганськ: Альма матер- Знання, 2002. – С. 67–79.

Стрежнева М.В. Интеграция и вовлечение как инструменты глобального управления / М.В. Стрежнева // Международные процессы. – 2005. – Т.3, №1. – С.17-28.

Тейт Алан А. Глобализация – угроза или новые возможности для Европы? / Алан А. Тейт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vasilievaa.narod.ru/12_5_98.htm

Тихомирова Є. Б. Паблік рилейшнз у глобалізованому світі / Є. Б. Тихомирова – К.: Наша культура і наука, 2004. – 489с.

Фукуяма Ф. Великий разрыв. – М.: АСТ, 2004. – 370 c.

Jacobson H. Networks of Interdependence: International Organizations and the Global Political System / Harold Karan Jacobson. – New York : Knopf, 1984. – 483 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-12

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку