Принципи справедливості у сучасному контексті ліберальної доктрини.

Автор(и)

  • N. P. Gedikova ДЗ «ПНПУ ім. К.Д.Ушинського»

Ключові слова:

справедливість, лібералізм, право, рівність, свобода, відповідальність, суспільство, держава

Анотація

Проаналізовано сутність та характерні особливості справедливості на основі системного підходу та структурного аналізу, уточнено роль феномена справедливості у встановлені соціально-політичного порядку. Встановлено, що основоположними принципами справедливості є рівність прав, яка є порівнянною з відповідальністю, і рівність стартових можливостей. Доведено, що основу сучасної ідейно-політичної доктрини лібералізму становлять принципи соціальної справедливості, а саме принципи рівності, свободи та відповідальності. Продемонстровано, що у розв’язанні питання створення справедливого суспільства лібералізм ґрунтується на концептуальних засадах правової ідеї та передбачає наявність розвинутої системи соціальної підтримки з боку держави.

Посилання

Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества / Н. А. Бердяев. – М. : «Правда», 1989. – 607 с.

Гаджиев К. С. Либерализм: история и современность / К. С. Гаджиев // Новая и новейшая история, 1995. – № 6. – С. 15 – 31.

Гедикова Н. Ф. Современный социальный либерализм и динамика украинской социальной политики / Н. Ф. Гедикова // Науковий вісник (Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців) : [зб.наук.праць / головн. ред. Соколов В. М.]. – Одеса, 2007. – № 10 (47). – С. 129 – 138.

Гілко В. І. Соціальні орієнтири державної політики. Діагностика соціального розвитку регіону : (Монографія) / В.І. Гілко, Л.І. Кормич, Е.А. Гансова. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. – 376 с.

Денхофф М. Г. Границы свободы / Марион Грефи Денхофф ; [пер. с нем. В. А. Фоменко]. – М. : Междунар. отношения, 2001. – 232 с.

Капустин Б. К вопросу о социальном либерализме (беседу вел Борис Межуев) / Борис Капустин // Логос, 2004. – № 6. – С. 72 – 81.

Левицкий С. А. Трагедия свободы / С. А. Левицкий // Сочинения : в 2 т. / С. А. Левицкий. – М. : Канон, 1995. – (История философии в памятниках). Т. 1: Трагедия свободы, 1995. – 512 с.

Либеральная программа для XXI века. Либеральный манифест, принятый 48-м Съездом Либерального Интернационала в Оксфорде (Великобритания), 27-30 ноября 1997 г. [Електронний ресурс] / [перевод – Бюро Фонда Фридриха Науманна в Москве]. – Режим доступу : http://www.shishlov.ru/politics/index.phtml?id=513.

Майер Т. Годесберг и далее: новая социал-демократия / Т. Майер ; пер. Т. Дудниковой // Мировая экономика и международные отношения, 2000. – № 6. – С. 53 – 61.

Медведчук В. Принцип справедливості і сучасна соціал-демократія: об’єктивна перспектива чи політична утопія? / В. Медведчук // Право України, 2001. – № 6. – С. 22 – 27.

Нерсесянц В. С. Философия права Гегеля / В.С. Нерсесянц – М. : Юрист, 1998. – 352 с.

Ролз Д. Політичний лібералізм / Джон Ролз ; [пер. з англ. О. Макровольський]. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2000. – 382 с.

Сендел М. Моральний суб’єкт: лібералізм і межі справедливості / Майкл Сендел // Лібералізм : антологія / [упоряд. О. Проценко, В. Лісовий] : Серія «Політичні ідеології. Вип. 3. - К. : Смолоскип, 2002. – С. 255-339.

Франк С. Л. Реальность и человек / Франк С. Л. – СПб. : РХГИ, 1997. – 448 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-12

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія