Застосування модифікованої моделі Д. Девіса для моделювання короткотермінової протестної активності.

Автор(и)

  • M. Polovyi DonNU
  • D. Gadzhyieva NU “OLA”

Ключові слова:

модель Д. Девіса, синергетичне моделювання, протестна активність, моделювання формування протестної активності

Анотація

У статті оцінюється придатність моделі Д. Девіса для моделювання короткочасних протестних дій. Автори роблять спробу показати близькість моделі Д. Девіса та синергетичної парадигми параметра порядку. Авторська модифікація моделі Д. Девіса покликана показати дисипативне формування короткочасної протестної активності. Відзначено особливу роль поточних очікувань населення у формуванні протесту. У запропонованій модифікації моделі Д. Девіса автори пропонують розглядати співвідношення негативних очікувань та відповідної політичної реальності. Модель верифікована на матеріалах українського політичного процесу останніх двох десятиліть. У статті показано принципову узгодженість між ретропрогнозом моделі і реальним станом короткострокової протестної активності в Україні.

Посилання

Axelrod R. M. The evolution of cooperation / R. M. Axelrod. – New York : Basic Books, 2006. – 241 p.

Davies J. Toward a Theory of Revolution / J. Davies // American Sociological Review. – 1962. – Vol. XXVII. – Р. 5 – 19.

Miller G. A. . The Magical Number Seven, Plus or Minus Two / [Електронний ресурс] G. A. Miller // The Psychological Review. – 1956. – Vol. 63. – P. 81–97. – Режим доступу: http://psychclassics.yorku.ca/Miller/

Polyovyy N. Simulation Modeling of Political Instability and Maidan of 2013/2014 in Ukraine / N. Polyovyy // European Journal of Transformation Studies. – 2014. – Vol.2, Suppl. 1. – P. 22-31.

Reznikova Zh. Animal Intelligence: From Individual to Social Cognition / Zh. Reznikova. – Cambridge : Cambridge University Press, 2007. – 488 p.

Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція / Ж. Бодріяр. – К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2004. – 230 с.

Енциклопедія політичної думки / пер. з англ. за ред. Н. Лисюк. — К. : Дух і Літера, 2000. – 472 с.

Кульчицький С. В. Помаранчева революція / С. В. Кульчицький. – К. : Генеза, 2005. – 368 с.

Політологічний словник / за ред. М. Ф. Головатого, О. В. Антонюка. – К. : МАУП, 2005. – 792 с.

Польовий М. А. Політичні процеси: теорія та практика моделювання : монографія. – Одеса : Фенікс, 2011. – 288 с.

Польовий М. А. Системно-синергетична експланація біфуркації політичного процесу в країнах Північної Африки та Близького Сходу на початку 2011 року / М. А. Польовий // Актуальні проблеми політики. – Одеса: Фенікс, 2011. – Вип. 43. – С. 16 – 27.

Селле П. J-кривая Дэвиса / П. Селле // Теория и методы в современной политической науке: Первая попытка теоретического синтеза / под ред. С. У. Ларсена. – М. : Российская политическая энциклопедия, 2009. – С. 371 – 387.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-12

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси