Специфіка формування і розвитку національної моделі місцевого самоврядування в Україні.

Автор(и)

  • Yu. О. Koval ДонНУ

Ключові слова:

деконцентрація влади, децентралізація, місцева громада, місцеве самоврядування, самоврядність

Анотація

У статті досліджена специфіка формування національної моделі місцевого самоврядування в Україні крізь призму історії та сучасності. Виявлено основні етапи розвитку та формування української моделі місцевого самоврядування в контексті зарубіжного досвіду та вітчизняних наукових практик. Визначено головні орієнтири трансформації національної моделі місцевого самоврядування в контексті історичного розвитку української державності. Узагальнено науково-практичний досвід дослідження місцевого самоврядування в Україні. Зроблено висновок, що національна модель місцевого самоврядування в Україні ще перебуває у стані свого формування і цей процес відбувається під впливом зовнішніх і внутрішніх загроз української державності.

Посилання

Баймуратов М.О. Місцеве самоврядування в Україні: аксіологічні підходи до формування національної моделі / М.О. Баймуратов // Південноукраїнський часопис. – 2012. - № 1. – С.4-8.

Бальцій Ю. Проблемні питання визначення системи місцевого самоврядування / Ю. Бальцій // Юридичний вісник. – 2010. - № 3. – С.22-28.

Батанов О. Муніципальна влада у системі сучасного муніципалізму: концептуальні проблеми теорії / О. Батанов // Юридичний вісник. – 2010. - № 3. – С.16-22.

Лихачов С.В. Щодо класифікації форм діяльності органів місцевого самоврядування / С.В. Лихачов // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2011. - № 1 (44). – С.44-62.

Павко А. Місцеве самоврядування в структурі політичних систем: вітчизняний і зарубіжний досвід / А. Павко // Віче. – 2008. - № 12. – С.22-23.

Приешкина О. Местное самоуправление как важный элемент институционализации конституционного строя Украины / О. Приешкина // Юридичний вісник. – 2011. - № 4. – С.44- 49.

Скрипнюк О. Місцеве самоврядування як інститут громадянського суспільства: сучасний стан та перспективи розвитку / О. Скрипнюк // Вісник національної академії прокуратури України. – 2009. - № 4. – С.38-43.

Корнієнко М. Місцеве самоврядування: системний аналіз / М. Корнієнко // Право України. – 2013. - № 3-4. – C. 348-355.

Хуснутдінов О. Місцеве самоврядування: історія та сучасність / О. Хуснутдінов // Зовнішні справи. – 2010. - № 3/4. ─ С.12-15.

Борденюк В. Децентралізація державної влади і місцеве самоврядування: поняття, суть та форми (види) / В. Борденюк // Право України. – 2005. - № 1. – С.21-25.

Малиновський В. Регіональне самоврядування в Україні: підходи до запровадження / В. Малиновський // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2010. - № 4. – С.157-165.

Сенчук В. Місцеве самоврядування і демократична держава: діалектика взаємозв’язку і взаємної детермінації / В. Сенчук // Юридична Україна. – 2009. – № 6. – С.17- 23.

Сергієнко Є. Місцеве самоврядування як чинник стабілізації суспільства / Є. Сергієнко // Управління сучасним містом. – 2009. - № 1-4/1-12 (33-36). – С.159-167.

Примуш М.В. Трансформація місцевого самоврядування в Україні у контексті зарубіжного досвіду: Монографія / М.В. Примуш, Ю.О. Коваль. – Д.: «Юго-Восток», 2014. – 220 с.

Кампо В.М. Політичні моделі розвитку місцевого самоврядування в Україні: історія, проблеми, перспективи / В.М. Кампо // Правова держава. – 2003. – Вип. 14. – С.563-569.

Делія Ю. Місцеве самоврядування як суб’єкт конституційних правовідносин / Ю. Делія // Право України. – 1999. –№ 11. – С.24-26.

Панейко Ю. Теоретичні основи самоврядування / Ю. Панейко. – Львів: Літопис, 2002. – 196 с.

Коваленко А. А. Теорія і практика місцевого самоврядування в Україні / А. А. Коваленко. - К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ, 2002. – 512 с.

Беззубко Л.В. Громада і органи місцевого самоврядування: Монографія / Л.В. Беззубко, О.В. Скопець. – Донецьк: Норд-компьютер, 2007. – 172 с.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80

Грицяк І. А. Державне управління в Україні: централізація і децентралізація / І. А. Грицяк. - К.: Вид-во УАДУ, 1997. – 487 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-12

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси