Підсистема управління національною системою безпеки України – структура та функції.

Автор(и)

  • Tomasz Drozdziński University of Gdańsk

Ключові слова:

управління безпекою, національна система управління безпекою, Україна

Анотація

В даній статті було розглянуто управління національною безпекою використовуючи системний підхід. Були також представлені законодавча основа, структура та завдання окремих елементів підсистеми управління національної системи безпеки України. Було також взято до уваги всі трансформації безпекового середовища в Україні, а також поточний процес внутрішніх змін, котрі мають значний вплив на національну систему безпеки України в цілому.

Посилання

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej / red. Koziej S. – Warszawa, 2013.

Bilski P. System polityczny Ukrainy / P. Bilski // Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej / red. Sokół W., Żmigrodzki M. – Lublin, 2005. – S. 543-578.

Information by Verkhovna Rada apparatus [Electronic resourse]. – Mode of access: http://rada.gov.ua/ Access date: 18.09.2016.

Gatskova K., Gatskov M. Political culture in Ukraine / Gatskova K., Gatskov M. // Policy Issues / Institute for East and Southeast European Studies. – 2015. – № 9. – S. 1-6.

Koziej S. Teoria sztuki wojennej / S. Koziej . – Warszawa, 2011.

Marczak J., Bezpieczeństwo narodowe / J. Marczak // Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku / red. Jakuczak R., Marczak J. – Warszawa, 2011. – S. 13-77.

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego / red. Zdrodowski B. – Warszawa, 2008.

Stępniewski T, Golański P. System polityczny Ukrainy: implikacje czasów sowieckich a perspektywa bieżącego kryzysu / T. Stępniewski, P. Golański // Rocznik Instytutu Europy ŚrodkowoWschodniej. – 2014. – Nr 2. – S. 77-98.

Whitmore S., Political party development in Ukraine [Electronic resourse]. / S. Whitmore; GSDRC. – Mode of access: http://www.gsdrc.org/docs/open/hdq1146.pdf. Access date: 18.09.2016.

Wiszka E., Systemy polityczne Ukrainy / E. Wiszka. – Toruń, 2007.

Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem. Teoria – praktyka – dydaktyka / red. Dawidczyk A., Gryz J., Koziej S. – Łódź, 2006.

Горбулін В. П., Власюк О. С., Аналітична доповідь до щорічного послання Президента України до Верховної Ради України ''Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році'' / Горбулін В. П., Власюк О. С. – K., 2015.

Закон України Про засади внутрішньої і зовнішньої політики // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 40, ст. 527.

Закон України Про Національну поліцію // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 40-41, ст. 379.

Закон України Про основи національної безпеки України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39, ст. 351.

Закон України Про Раду національної безпеки і оборони України // Відомості Верховної Ради України . – 1998. – № 35, ст. 237.

Закон України Про Службу безпеки України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27, ст. 382.

Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30, ст. 141.

Резнікова О. О. Концептуальні засади розвитку системи забезпечення національної безпеки України / О. О. Резнікова. – K., 2015.

Ситник Г. П., Державне управління у сфері національної безпеки. Концептуальні та організаційно-правові засади : підручник / Г. П. Ситник. – К., 2012.

Указ Президента України Про вдосконалення системи забезпечення керівництва, координації та контролю за діяльністю розвідувальних органів України // Офіційний вісник Президента України. – 2015. – № 5.

Указ Президента України Про Міжвідомчу комісію з питань оборонно-промислового комплексу // Офіційний вісник Президента України. – 2015. – № 14. – Стор. 40, ст. 966.

Указ Президента України Про Міжвідомчу комісію з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю // Офіційний вісник Президента України. – 2007. – № 18. – Стор. 32, ст. 696.

Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 лютого 2015 року "Про додаткові заходи щодо зміцнення національної безпеки України" // Офіційний вісник Президента України. – 2015. – № 7. – Стор. 29, ст. 474.

Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року ''Про нову редакцію Воєнної доктрини України'' // Офіційний вісник Президента України. – 2015. – № 22. – Стор. 19, ст. 1291.

Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року ''Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України'' // Офіційний вісник Президента України. – 2016. – № 23. – Стор. 12, ст. 898.

Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року "Про Стратегію національної безпеки України" // Офіційний вісник Президента України. – 2015. – № 13. – Стор. 50, ст. 874.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-12

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси