Регіональний та державний виміри української специфіки децентралізації влади

Автор(и)

  • R. F. Grynyuk ДонНУ
  • M. V. Prymush ДонНУ

Ключові слова:

децентралізація, місцеве самоврядування, деконцентрація, територіальна громада, представницька демократія

Анотація

Представлене наукове дослідження вивчає існуючі політико-правові моделі децентралізації державної влади в контексті української системної трансформації. Автор доводить, що існуюча в Україні модель децентралізації має значний рівень протиріч через існуючу розбіжність політико-правових механізмів делегування влади на місцях. Робиться висновок, що протиріччя децентралізації української влади стосуються двох вимірів – «деконцентрації» та «деінституціоналізації», де певна гілка влади делегує місцевій громаді частку своїх повноважень із забезпеченням ресурсів для їх ефективного виконання. Робиться висновок, що у існуючій політичній формі, місцеве самоврядування в Україні поки що залишається структурним рівнем державної влади, навіть в умовах євроінтеграційних політичних процесів.

Посилання

Батанов О. Муніципальна влада у системі сучасного муніципалізму: концептуальні проблеми теорії/ О. Батанов // Юридичний вісник. – 2010. – №3. – С.16-22.

Бороденюк В. Децентралізація державної влади і місцеве самоврядування: поняття, суть та форми (види) / В. Бороденюк // Право України. – 2005. - №1. – С.21-25.

Камінська Н.В. Місцеве самоврядування: теоретико-історичний і порівняльно- правовий аналіз. Навч. посіб. / Н.В. Камінська. – К: КНТ, 2010. –232 с.

Сенчук В. Місцеве самоврядування і демократична держава: діалектика взаємозв’язку і взаємної детермінації / В. Сенчук // Юридична Україна. – 2009. - №6. – С.17-23.

Бабінова О. О. Державна регіональна політика і регіональний розвиток: сучасні реалії України та європейський досвід. / О. О. Бабінова. – К.: Фенікс, 2011. – 268 с.

Бороденюк В. Деякі проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування у містах з районним поділом / В. Бороденюк // Право України. – 2001. - №2. – С.53-57.

Копейчиков В.В. Моральні і політико-правові підвалини статусу глави держави / В.В. Копейчиков / Ідеологія державотворення: історія і сучасність. Матеріали науково-практичної конференції 22-23 листопада 1996 р. – К.: Генеза, 1997. – 622 с.

Кампо В. М. Місцеве самоврядування в Україні / В. М. Кампо.— К.: Ін-Юре, 1997.— 36 с.

Бороденюк В. Діалектика співвідношення самоврядування, місцевого самоврядування та державного управління / В. Бороденюк // Право України. – 2002. - №12. – С.118-122.

Панейко Ю. Теоретичні основи самоврядування / Ю. Панейко. – Львів: Літопис, 2002. – 196 с.

Очікувані ризики у процесі децентралізації влади в Україні. Аналітична записка [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1021/

Дробот І. Проблеми гарантування місцевого самоврядування в умовах вітчизняного державотворення [Електронний ресурс] / І. Дробот // Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/visnyk/pdf/2008_2/visnik_st_12.pdf

Анастасов О. Трансформація інституту місцевого самоврядування України у контексті європейського досвіду [Електронний ресурс] / О. Анастасов, Ю. Коваль // Режим доступу: http://social-science.com.ua/article/1029

Бабінова О. Розвиток місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі реформування: проблеми та пріоритети [Електронний ресурс] / О. Бабінова // Режим доступу: www.niss.gov.ua/Monitor/juli/11.htm

Куйбіда В.С. Місцеве самоврядування України в контексті розвитку місцевої демократії: монографія / В. С. Куйбіда, М. С. Куйбіда, О. О. Бабінова. – Х.: ХУУП, 2004. – 467 с.

Конституція України // ВВР України. – від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0.

Шаповал В. Д. Інновації керівництва в органах місцевого самоврядування України / В. Д. Шаповал // Право і суспільство. – 2011. - №1. – С.79-84.

Шевченко Н.В. Місцеве самоврядування в Україні: історія та сучасність (концептуальні підходи вітчизняних політологів) [Електронний ресурс] / Н.В. Шевченко // Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/politics/2001/12-1-10.pdf

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80

Європейська Хартія Місцевого самоврядування [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_036

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-12

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси