Забезпечення конфіденційності в медіації політичних конфліктів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2024.1.5

Ключові слова:

політична медіація; медіація; врегулювання конфліктів; конфіденційність; фази медіації

Анотація

У статті розглядається сучасний стан інституту медіації в контексті політичних процесів та його роль у вирішенні конфліктів між політичними силами. Автор детально розглядає ефективність та виклики впровадження професійної медіації в політичну сферу, зокрема у випадках, коли традиційні методи досягнення згоди виявляються неефективними. Особлива увага приділяється проблемам довіри до процедури політичної медіації та необхідності гарантування конфіденційності. Автор наголошує на потенціалі медіації у врегулюванні політичних конфліктів та визначає перспективи її використання в даній сфері. Також обговорюється роль медіації в контексті розвитку сучасного суспільства та важливість інтеграції цього методу в політичні практики. Аналізуються фактори, що впливають на розвиток медіаційного процесу у політичному середовищі, зокрема відсутність інституту професійної медіації та відповідних медіаційних центрів. Стаття визначає недоліки існуючої системи та робить акцент на необхідності розвитку та підтримки медіації як ефективного інструменту вирішення політичних конфліктів. Стаття також аналізує динаміку етапів медіаційного процесу та виклики, пов’язані з їх послідовністю. Зокрема, розглядається питання обов’язковості та можливості впровадження етапів у конкретному порядку. Виходячи з досвіду використання медіації у різних сферах, автор статті акцентує на значущості забезпечення конфіденційності в медіаційних процесах, зокрема в політичних сферах. Додатково, розглядається сучасне законодавче регулювання та етичні кодекси, які визначають стандарти поведінки для професійних медіаторів. Зокрема, аналізується підходи до гарантування конфіденційності в контексті політичних процесів та визначається необхідність розробки чітких та ефективних правових механізмів для забезпечення дотримання конфіденційності в політичних медіаційних випадках. У висновках статті висвітлюються переваги та недоліки використання медіації в політичних процесах, а також надається аргументація щодо стратегічної важливості та невідкладності інтеграції професійної медіації у політичну сферу. Зроблені висновки спрямовані на розвиток та вдосконалення інструментів медіації для подолання політичних конфліктів, а також впровадження ефективних заходів з гарантування конфіденційності в цьому контексті.

Посилання

Bargiel-Matusiewicz, K. (2007). Negocjacje i mediacje. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Centrum Mediacji Lewiatan (2024). O centrum mediacji <https://lewiatan.org/centrum-mediacji-lewiatan/>

COE (2018). European Code of Conduct for Mediation Providers <https://rm.coe.int/cepej-2018-24-en-mediation-development-toolkit-european-code-of-conduc/1680901dc6>

Fisher, R. D., Ury, W. L., Patton, B. (2011) Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In. Penguin Books. 240 p.

Ikle, F. Ch. (1964). How Nations Negotiate. New York: Frederik A. Praeger.

Kordasiewicz, S. (2018). Historyczna i międzynarodowa perspektywa mediacji, w: E. Gmurzyńska, R. Morek, (red.) Mediacje. Teoria i praktyka. Warszawa: Wolters Kluwer.

Korybski, A. (1993). Alternatywne rozwiązywanie sporów w USA. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Krajewska, A. (2009). Spory konsumenckie i ich rozwiązywanie. Warszawa: Trio.

Nye, J. S. (2023). Soft Power and Great-Power Competition. Springer Singapore. 208 p.

Qi, H. (2007). A Comparison of the Effectiveness of International Conflict Mediation Strategies. Chinese Journal of International Politics, vol. 1, s. 589-622.

Schelling, T.C. (1960). The Strategy of Conflict. Cambridge:Harvard University Press.

Walzer, M. (2002). The Company Of Critics: Social Criticsm And Political Commitment In The Twentieth Century Paperback. Basic Books. 288 p.

Wojtanowicz, K., Pękala, M. (red.) (2021). Oblicza mediacji. Wybrane zagadnienia. Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Закон України Про медіацію, 2021 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1875-20#Text>

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-18

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси