Еволюція доктрини пантюркізму та її політичне значення для геостратегії Туреччини

Автор(и)

  • О. М. Чумак Воєнна академія імені Євгенія Березняка

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2023.4.23

Ключові слова:

тюркізм; пантюркізм; геостратегія; міжнародна політика; етнополітика; зовнішня політика Турецької Республіки; ідеологія Туреччини; співробітництво; українсько-турецькі відносини

Анотація

Сучасні процеси глобалізації у світі з одного боку характеризуються інтенсивністю перебігу інтеграції країн: формуються глобальні економічні союзи, розбудовуються наднаціональні інститути, з іншого боку спостерігається зростання національної самосвідомості, підвищення ролі етнічного чинника у суспільно-політичному розвитку країн. Етнічні спільноти, як суб’єкти політики, одночасно мають вплив і на внутрішні, і на міжнародні процеси.
Дослідження пантюркізму, як нового етапу розвитку доктрини об’єднання всіх тюркських народів, та його вплив на геополітику Туреччини, на сьогодні викликає значний науковий інтерес. Пантюркізм – виклик для багатьох країн, оскільки його використання з високою ймовірністю загострює етнополітичні відносини та живить відцентрові настрої тюркомовної частини суспільства.
В статті розглянуто етапи розвитку доктрини пантюркізму в історичній ретроспективі. Проаналізовано вплив даної концепції на зовнішньополітичний курс Турецької Республіки в минулому та роль сучасних тенденцій, які пов’язані з новаціями у геополітичних поглядах, з синтезом пантюркізму з ісламом, з впливом соціальних вимог. Наголошено на важливості дослідження пантюркістських впливів на кримськотатарську громаду, налагодження позитивних відносин з якою буде мати серйозний вплив для Україні в міжнародних дипломатичних відносинах. Також обґрунтовано прогноз щодо подальшого впливу цієї ідеології на політичну ситуацію у сучасній Туреччині.
Визначено, що пантюркізм сьогодні виступає як: 1)багатогранна програма системної інтеграції Турецької Республіки і тюркомовних країн у сфері мови, культури та освіти на базі турецького алфавіту, лінгвістики, історії, літератури та культури; 2) максимум прагматизму для економіки та енергетики Туреччини, отримання доступу до сировинних ресурсів дружніх Азербайджану та республік Центральної Азії;3)активна дипломатична діяльність Анкари із забезпечення інтересів дружніх тюркомовних країн (включаючи країни СНД) у відносинах із Заходом, а також у разі конфліктних ситуацій (наприклад, під час вірмено-азербайджанського конфлікту), а також сприяння ісламській консолідації; 4) формування інтегрованих різноманітних загальнотюркських державних та недержавних інститутів з метою партнерства та міжнародної співпраці.

Посилання

Ульченко Н. Новый путь Турции? Мировая экономика и международные отношения. 2012. № 6. С. 90-101.

Гумилев Л. Древние тюрки. М. : Айрис-пресс, 2016. 560 с.

Каиржанов А. Тюркология: История всемирной тюркологи : монографія. / под ред. Ш. Ибраев, К. Келимбетов. Алматы : Раритет, 2016. 448 с.

Róna-Tas A. An Introduction to Turkology. Universitats Szegediensis de Attila József nom., 1991. 170 p.

Mansuroğlu, M. Turkish literature through the ages (with bibliography). Central Asiatic Journal, 9(2), 1964. Р. 81–112.

Gurr T. Minorities at Risk: A Global View of Ethnopolitical Conflicts. USA : United States Institute of Peace, 1993. 448 р.

Crawford Y. Nationalism and Separatism in Afrika. / Kilson V. (ed.) New States in the Modern World. Cambridge: Harvard University Press, 1975. Р. 57-75

Tuna М. Imperial Russia’s Muslims: Islam, Empire and European Modernity, 1788–1914. Cambridge University Press, 2017. 290 р.

Узун Ю. Розвиток ідеї тюрко-турецького культурного простору в ХХ столітті та її політичне значення для геотратегії Туреччини. Evropsky politicky a pravni diskurz. 2016. Sv. 3, Vyd. 3. C. 33-44.

Динікова Л. Діяльність Ісмаїла Гаспринського в контексті міжкультурних комунікацій кримськотатарського суспільства в кінці ХІХ – на початку ХХ століття : дис. … канд. культурології : 26.00.01. Київ, 2014. 20 с.

Landau J. Pan-Turkism in Turkey. A Study of Irredentism. London: C. Hurst & Company, 1981. 219 p.

Thomas, David S. "YUSUF AKÇURA’S ÛÇ TARZ-I SIYASET". Central Asian Monuments, Piscataway, NJ, USA: Gorgias Press, 2011, pp. 173-191.

Moaddel M. Islamic Modernism, Nationalism, and Fundamentalism. Episode and Discourse. Chicago : University of Chicago Press, 2005. 448 р.

Taner Akçam. İnsan Hakları ve Ermeni Sorunu.İttihat ve Terakki’den Kurtuluş Savaşı’na. Yayıncı : ‎İmge Kitabevi, 2014. ‎575 s.

Gökalp, Ziya. Türkçülüğün Esasları. URL: http://www.iskenderiyekutuphanesi. com/2009/10/ziya-gokalp-turkculugun-esaslari/#comments (дата звернення 23.01.2023).

Uzer U. An Intellectual History of Turkish Nationalism: Between Turkish Ethnicity and Islamic Identity. Salt Lake City : University of Utah Press, 2016. 288 p.

Mango А. Ataturk: The Biography of the Founder of Modern Turkey. New York : Abrams Press, 2002. 704 р.

Шюкрю Ганіоглу М. Ататюрк. Біографія мислителя. Київ : Ніка-Центр, 2018. 240 с.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. URL: https://bianet.org/bianet/siyaset/4485-1982-tc-anayasasi (дата звернення: 30.07.2023).

Aytürk, I. “The Racist Critics of Atatürk and Kemalism, from the 1930s to the 1960s.” Journal of Contemporary History, no.46 (2), 2011. 308–335 р.

Reinkowski М. The History of the Republic of Turkey (Ottoman and Turkish Studies). Academic Studies Press, 2023. 300 р.

Хто такі – Сірі Вовки. URL: https://jak.koshachek.com/articles/hto-taki-siri-vovki.html

(дата звернення: 10.08.2023).

Надеин-Раевский В., Сковорода В. Бизнес без зеленого знамени. Интербизнес. 1992. № 4(22). С. 40

Kurtulus B. Cooperation in the Fields of Education and Science Between Turkey and the Turkish Republics. Eurasian Studies. 2000. № 17. С. 44

Reading Erdogan’s Ambitions in Turkey’s New Mosques. URL: https://www.nytimes.com/2017/06/14/magazine/reading-erdogans-ambitions-in-turkeys-new-mosques.html (дата звернення: 10.08.2023).

Constructing a "New Turkey" through Education URL: https://tr.boell.org/en/2019/10/01/constructing-new-turkey-through-education (дата звернення: 10.08.2023).

“Turkistan will once again be a center of attraction and enlightenment”. URL: https://www.tccb.gov.tr/en/news/542/133471/-turkistan-will-once-again-be-a-center-of-attraction-and-enlightenment-# (дата звернення: 10.08.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-07

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку