Підходи НАТО до формування наративів

Автор(и)

  • Є. М. Гарькавий Воєнна академія імені Євгенія Березняка

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2023.4.14

Ключові слова:

стратегічні комунікації; гуманітарна політика; національна безпека; інформаційний вплив; наратив; стандарти НАТО

Анотація

У статті здійснюється спроба політологічного аналізу особливостей формування наративів відповідно до сучасних норм і стандартів НАТО, які можуть бути імплементовані у вітчизняну систему стратегічних комунікацій.
Визначено, що вплив наративів має велике значення для військовослужбовців, оскільки сфера їх діяльності зазвичай пов’язана із несприятливим і ворожим до них інформаційно-культурним середовищем. Наративи сил оборони мають чітко корелюватись із урядовими стратегічними наративами для повноцінної координації діяльності держави в інформаційному просторі.
Доведено, що основним об’єктом впливу наративів є цільова аудиторія, яка визначається взалежності від мети та завдань реалізації стратегічних комунікацій. Результатом такого впливу є формування у цільових аудиторій такої системи стійких уявлень про дії іншої держави, яка би повністю виправдовувала ті чи інші дії.
Встановлено, що наративи спрямовують та узгоджують діяльність НАТО на усіх рівнях управління. Відповідно до стандартів НАТО існує три рівні наративів: інституційний наратив, стратегічний наратив та мікронаратив.
З’ясовано, що попри істотні успіхи у сфері реалізації стратегічних комунікацій, наявні механізми формування наративів все ще залишаються недосконалими. Пов’язано це передусім із несистемністю координації стратегічних комунікацій, надмірною політизацією інформаційно-комунікативного простору та російською деструктивною пропагандою.
Підсумовано, що підходи НАТО до формування наративів передбачають чітке та синхронізовані формування такої інформації, яка буде представленою в якісному і достовірному повідомленні, з відсутністю свободи для двозначності та без перспективи неправильного тлумачення, а контексти, в яких знаходяться повідомлення, мають бути чітко зрозумілими, що особливо важливо у сфері національної безпеки. Під час формування наративів важливо правильно визначити цільові аудиторії інформаційного впливу. Найоптимальнішим джерелом потрібних даних є соціологічні дослідження, проведені у відповідності до міжнародних норм і стандартів.

Посилання

Akshat Upadhyay The Changing Nature and Character of War/Observer Research Foundation, 2023. URL: https://www.orfonline.org/research/amid-changing-nature-and-character-of-war/ (дата звернення: 01.12.2023).

Allied Join Doctrine For Information Operations/NATO Standard AJP-10.1. Edition A, Version 1. January 2023. URL : https://www.gov.uk/government/publications/allied-joint-doctrine-for-information-operations-ajp-101 (дата звернення: 01.12.2023).

Allied Joint Doctrine for Strategic Communications/NATO Standard AJP-10. Edition A, Version 1. March 2023. URL : https://www.gov.uk/government/publications/allied-joint-doctrine-for-strategic-communications-ajp-10 (дата звернення: 01.12.2023).

Clarifying Digital Terms/NATO StratCom COE Terminology Working Group. Riga, 2020, 48 р.

Іжутова І. В. Організаційно-правові засади формування та розвитку системи стратегічних комунікацій безпекового сектору України : дис. канд. наук держ. упр. : 25.00.02. Київ, 2021. URL: https://docs.google.com/ document/d/1C2hN2xzkrP-RJBfeqBd6whkWSOPcSusx/edit (дата звернення: 04.12.2023).

Почепцов Г. Дезинформация. URL : https://go.detector.media/detektor-media-vipustiv-knigu-georgiya-pocheptsova-pro-dezinformatsiyu/ (дата звернення: 04.12.2023).

Ожеван М. А. Глобальна війна стратегічних наративів: виклики та ризики для України. Стратегічні пріоритети. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sppol_2016_4_6 (дата звернення: 04.12.2023).

Баровська А.В. Стратегічні комунікації: досвід НАТО. Стратегічні пріоритети, вип. №1 (34), 2015. С. 147-152.

Neate Mark C. The Battle of the Narrative. URL: https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a523918.pdf (дата звернення: 05.12.2023).

Лотман Ю. М. Структура художественного текста. URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/ Literat/Lotman/_Index.php (дата звернення: 05.12.2023).

Гібридна війна: in verbo et in praxi : монографія / Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса / заг. ред. Р. О. Додонова. Вінниця. URL: Нілан-ЛТД, 2017. http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/ 13573/1/Khalikov_monohrafiia.pdf (дата звернення: 05.12.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-07

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія