Особливості взаємодії держави з неурядовими організаціями: досвід Польщі та США

Автор(и)

  • А. В. Матвійчук Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
  • М. І. Хилько Київський національний університет імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2023.4.7

Ключові слова:

держава; громадянське суспільство; громадські об’єднання; недержавні організації; соціальний захист; інтереси

Анотація

Зазначається, що головним структурним елементом громадянського суспільства є так званий «третій сектор». Він є значним і, крім того, таким компонентом громадського життя, що динамічно розвивається по всьому світі. Він є не лише інститутом, що служить задоволенню сутнісних потреб людей, але і могутньою зростаючою економічною силою, яка впливає на всі сфери громадського життя. Водночас не можна говорити про однаковий рівень розвитку цього сектора в усіх країнах. Досліджено, що у деяких країнах, зокрема в Польщі та США він є рівноправним партнером поряд з державним і комерційним секторами, але в більшості країн він ще не є таким і його майбутнє залишається під сумнівом. Присутність некомерційного сектора в сферах соціальних послуг, охорони здоров’я й освіти залишається дуже незначним. Такий стан справ лише підкреслює необхідність працювати над створенням нормального і дійсно працюючого приватного некомерційного сектора в Східній Європі і в Україні, зокрема.
Акцентується увага, що вирішальне значення для Америки має потенціал розвитку функціональної ефективності недержавних організацій. Продемонстровано, що недержавноорганізована політика й дипломатія стають дедалі більш функціональними ланками в механіці практичної реалізації зовнішньополітичних стратегій американської держави, успішно використовуються Білим домом для посилення впливу на становлення й розвиток громадянського суспільства на різних рівнях організації світової політики. Адекватно розширенню комплексу зовнішньополітичних завдань вирішується питання ефективного забезпечення їхньої успішної реалізації необхідною соціальною опорою (нормативною складовою) і кадрово-інституціональною опорою (структурною складовою), насамперед з позицій гуманітарного менеджменту. Сприяючи повсюдному розвитку громадянського суспільства, американські недержавні організації підтримують важливий контактний механізм у сфері глобального управління – особливо в частині відновлення або зміни пріоритетів національного й регіонального розвитку.
Виокремлені й проаналізовані чотири основні групи американських недержавних організацій: 1) специфічні з вузькою професійною спеціалізацією; 2) космополітичні з акцентом на сфері духовного розвитку особистості; 3) транснаціональні, до яких також належать або тісно контактують транснаціональні корпорації; 4) аналітичні корпорації, або мозкові трести. Останні відіграють одну з ключових ролей у зовнішній політиці США.
З’ясовано, що неурядові громадські організації в Польщі на довгостроковій основі стали партнерами територіального самоврядування, щонайменше на трьох нивах: вони чудово виконують роль своєрідного «комунікаційного каналу», яким «пливе» інформація від громадян до самоврядування та у зворотній бік; надають безпосередню допомогу членам територіальної громади на основі знань і досвіду; виконують інноваційні функції, шляхом запровадження нововведень, тобто нетипових на загал способів вирішення місцевих проблем.
Простежені основні форми співробітництва між секторами територіального самоврядування й неурядових організацій. Зокрема: визначення гміною засад та процедур отримання неурядовими організаціями системи грантів; співучасть у розробці стратегії локального розвитку; надання неурядовій організації можливість надавати громадськості окремі послуги; консультування рішень органів самоврядування та їхнє узгодження з неурядовими організаціями, у встановленому порядку й формі; встановлення місцевого права, – яке комплексно встановлює цілі, правила, механізм та форми співпраці між органами самоврядуванням та неурядовими організаціями.
Прогнозується, що децентралізація публічних фінансів відкриває нові можливості щодо фінансування спільних заходів органів самоврядування і неурядових організацій.

Посилання

The AEI Press Publisher for the American Enterprise Institute. Books for the Trade. Fall. Winter 2000-2001. – 144 p.

Dahrendorf R. Zagrozone spoleczenstwo obywatelskie, Europa i spoleczenstwo obywatelskie – rozmowy w Castel Gandolfo. – Krakow. – 1994. – 315 s.

Lee J. Kigali R. Comparing NGO influence in EU and the US. Conference Report CASIN. Ottawa 2005. Juny. S. 4-13.

When NGOs face repression and under siege, freedom and democracy undermined, says United States. Asian Tribune-Washington D.C. 2006.12.15. Р. 1-3.

Charndhoke N. How is Global Civil Society? Journal of World-System Research. 2005. December. Р. 2.

Daveport D. The New Diplomacy. Policy Review – 2005. December / January (9–12). Р. 35.

Baylis J. B. and Smith S. (eds.). The Globalization of World Politics. Oxford and New York: Oxford University Press, second edition. 2001. 650 p.

Haas R. Think Tanks and U.S. Foreign Policy: A Policy – Makers Perspective. U.S. Department of States (www. states.gov.s/p/rem/ 15506 htm).

Aggarval V.K. Can transnational Corporations Serve as Eugene’s of Development? Berkeley APEC Study Center: Univ. of California. 2002. December 17. S. 2-4.

Пагорська І. Неурядові організації в зовнішній політиці США. Віче: теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск. Київ: Верховна Рада України, 2008. № 4. С. 9-11.

Національні консультативні ради. Кращі практики США. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.uspishnaukraina.com.ua/uk/strategy/7/66.html.

Drzewicki A. Stosunki z Ukraina w sferze bezpieczensta: polski punkt widzenia. Bezpieczenstvo narodove. 2011. № 1. S 151-168.

Горбатенко В. Джерела і методологія дослідження сучасних україно-польських відносин. Studia Рolitologiсa Ukraino-Polona. Rocznik nauk politycznych. Вип.8. Житомир-Київ-Краків: Вид.: Євенок О. О., 2018. С. 51-57.

Конституции зарубежных государств: США, Великобритания, Германия, Италия, Греция, Япония, Канада. Сост., введ., вступ. ст. В.В. Маклаков. – Москва: БЕК, 1991. 592 с.

Кокошинський О. Неурядові та громадські організації, їх роль у розвитку міжнародного співробітництва у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України: досвід і шляхи вдосконалення. Україна – НАТО: науковий журнал «Євроатлантикінформ». – Київ, 2009. № 2 (27). С. 54-70.

Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії: Монографія. За ред. А.І. Кудряченка. К.: НІСД, 2007. 436 с.

Корнієвський О.А., Нечипоренко В.О. Сучасні виклики громадянському суспільству України в умовах політичної нестабільності. Стратегічна панорама. Щоквартальний науково-практичний журнал. Вип. 1. Київ: НІСД, 2018. С. 61-66.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-07

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси