Проблеми підготовки фахівців конкурентної розвідки в умовах воєнного стану

Автор(и)

  • В. Є. Гунін Воєнна академія імені Євгенія Березняка
  • В. Ф. Смолянюк Воєнна академія імені Євгенія Березняка

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2023.4.4

Ключові слова:

політична обстановка; воєнний стан; загрози; виклики; кадровий потенціал; освітня діяльність; професійна підготовка; практичні навички

Анотація

У ході дослідження авторами статті здійснено аналіз законодавчої бази, що регламентує підготовку фахівців конкурентної розвідки. Визначено особливості такої підготовки в умовах воєнного стану з огляду на чинне законодавство. Проведено оцінювання внутрішніх та зовнішніх загроз у сфері національної безпеки і оборони. Визначено деструктивний характер впливу цих загроз на процес підготовки фахівців конкурентної розвідки в умовах воєнного стану. Виділено фактори, що деструктивно впливають на стан національної безпеки України на міжнародній арені в цілому та безпосередньо на безпеку суб’єктів конкурентної розвідки в сучасних умовах. Відокремлено і проаналізовано внутрішньополітичних загроз безпеці суб’єктів конкурентної розвідки в умовах воєнного стану. Досліджено особливості впливу сучасних загроз на об’єкти конкурентної розвідки, зокрема в результаті здійснення на них кібератак іноземними спеціальними службами. Розглянуто факти, події і ризики, що пов’язані із зазначеними кібератаками. Визначено основні проблеми підготовки співробітників конкурентної розвідки з огляду на загострення воєнної небезпеки для України.
Дослідження показали, що під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України набуло масових масштабів знищення стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури країни. Безумовно, що в таких умовах стає дедалі складніше працювати співробітникам конкурентної розвідки. Основним завданням керівництва нашої держави в таких умовах має бути збереження життя і здоров’я кожного громадянина, зокрема – співробітників конкурентної розвідки, що виконують професійні завдання. З огляду на визначену проблему постає питання щодо пошуку нових шляхів підвищення якості та ефективності виконання розвідниками державних завдань в сучасних умовах, що безпосередньо залежить від рівня їх професійної підготовки, на який деструктивно впливають певні обмеження, передбачені умовами воєнного стану.
На підставі проведених досліджень стає зрозумілим, що якість та ефективність виконання завдань суб’єктами конкурентної розвідки напряму залежить від рівня їх професійної підготовки. Для вирішення цього завдання вищи навчальні заклади, що приймають участь у підготовці зазначених фахівців, мають адаптувати процес їх навчання відповідно до умов воєнного стану. Зокрема ці заклади мають організувати і застосовувати більш гнучкий стиль навчання співробітників конкурентної розвідки. Ця гнучкість полягає у тому, що фахівців конкурентної розвідки насамперед мають готувати в практичній площині з огляду на характер викритих нових викликів та загроз національній безпеці держави. Зокрема співробітників конкурентної розвідки мають навчити швидко і адекватно реагувати на мінливу ситуацію у світі, на підставі чого своєчасно приймати влучні управлінські рішення, надавати необхідні рекомендації державним органам, сприяти таким чином підвищенню рівня національної безпеки в цілому.
З огляду на результати досліджень авторами надано рекомендації щодо врахування окремих особливостей сьогодення в ході підготовки співробітників конкурентної розвідки в умовах воєнного стану.

Посилання

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Голос країни. 2017. 27 верес. (№ 178-179). С.10–22.

Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VIII. Вісник Верховної ради. 2016, № 3, ст. 25.

Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану : Закон України від 01.07.2022 р. № 2352-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text (дата звернення: 23.09.2023).

Про стратегію національної безпеки України : Указ Президента України від 14.09.2020 р. № 392/2020.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 червня 2021 року «Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору» : Указ Президента України від 4.06.2021 р. № 307/2021.

Saveschools. URL: https://saveschools.in.ua/ (дата звернення: 18.10.2023).

Куйбіда В. С., Дегтярьова І. О., Петровський П. М. Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні. ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України : зб. матеріалів доп. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. у трьох томах (м. Київ, 15-28 квітня 2022 р.).

Київ, 2022. 246 с.

Березіна Л.М., Братанов Б.В. Характерні особливості конкурентної розвідки та промислового шпигунства підприємств. Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». Київ, 2020. Випуск № 2. С. 22 –27.

Балановська Т. І., Михайліченко М. В., Троян А. В. Сучасні технології управління персоналом: навч. посіб. Київ: ФОП Ямчинський О. В, 2020. 466 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-07

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси