Умови формування прикордонних територій в історико-політологічному контексті становлення світопорядку

Автор(и)

  • І. Б. Озадовський Національний університет «Києво-Могилянська академія»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2023.3.16

Ключові слова:

сучасні світові політичні процеси; кордон; прикордоння; фронтир; прикордонні території; насильство як політичний існтрумент і практика соціального контролю

Анотація

Прикордоння, як простори, де перетинаються дві або більше сфери гегемонії, що прагнуть контролю ресурсів та поширення зони використання свого впливу, формуються в різноманітних хронологічно-просторових контекстах з різноманітними початковими умовами, при цьому ключову роль відіграють історичні чинники. Це призводить до того, що пограниччя не є однорідними за природою, сутністю, формами взаємодії з політичними суб’єктами.
Процес формування прикордонних територій нелінійний: особливості цього процесу залежать від просторових і часових чинників. Кордони в одному регіоні в різні епохи мають різні функції та зміст. Відповідно, кордони та пограниччя в сучасних Африці, Азії та Європі також суттєво відрізняються.
До створення національних держав ключову роль у формуванні прикордонних територій відігравали географічні фактори, які значною мірою визначили стартові умови для цих регіонів: ресурсний потенціал, доступ до міграційних потоків, природні передумови для захисту від зовнішньої агресії, до певної міри – специфіку політичних інститутів.
В епоху модерну євразійські пограниччя, які не змогли набути повноцінної державності, стали буферними зонами імперій і об’єктами експансії. У той же час, імперії, в межах яких опинялися ці території, намагалися шляхом насильства закріпити на них свою владу. Обмежені можливості для експансії на європейському континенті стимулювали до «експорту» насильства в інші частини світу, де кордони та прикордоння формувалися не з огляду на місцеву специфіку, а внаслідок рішень, які ухвалювалися в центрах імперій.
Світові війни у XX ст., які значною мірою спалахнули через спроби переділити прикордонні території, як в Європі, так і на периферії імперій, стали кульмінацією спроб встановлення влади над певними регіонами силовим шляхом. Підсумки Другої світової війни намагалися закріпити шляхом впровадження непорушності кордонів, як одного з базових принципів міжнародних відносин. Проте на практиці цей принцип працював лише в Європі та Північній Америці, в той час, як світові гегемони продовжували «експортувати» насильство в інші регіони, використовуючи їх, як поле бою.
До того ж для нових і слабких суверенітетів «жорсткі кордони» виявилися фактором, який не сприяв побудові державних інститутів. Під впливом негативних чинників прикордоння цих країн перетворюються на конфліктні простори, де постійно зростає рівень насильства. В окремих випадках ці конфлікти вже дестабілізують держави в цілому.
У той же час під тиском глобалізаційних процесів кордони по всьому світу втрачають своє значення та розмиваються. Посилюється транскордонне співробітництво, вільний рух капіталів, політична влада поступово «мігрує» від держави до наднаціональних і субнаціональних акторів.
За таких умов прикордоння можуть претендувати на власну суб’єктність в процесі розвитку нового світопорядку. У залежності від історії формування та сучасного стану прикордонні території можуть трансформуватися у зони міждержавних конфліктів, створюючи загрози для міжнародної безпеки, або у простори міжкультурного діалогу, сприяючи стабілізації світової політичної системи.

Посилання

Анчабадзе Г.З. Вайнахи. Тбилиси, 2001. 97 с.

Бекирова Г. Крымские татары. 1941–1991 (Опыт политической истории). Симферополь : Издательский дом "Тезис"., 2008. 480 с.

Куромія Гіроакі. Свобода і терор у Донбасі: Українсько-російське прикордоння, 1870–1990-і роки /Пер. з англ.: Г. Кьорян, В. Агеєв; – К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2002. 510 с.

Що далі відкладаємо реформи, то більше зростає їх ціна. Gazeta.ua. URL: https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_so-dali-vidkladayemo-reformi-to-bilshe-zrostaye-yih-cina/1053159 (Дата звернення: 07.09.2023).

Andreas P. Redrawing the line: borders and security in the twenty-first century. International security. 2003. Vol. 28, no. 2. P. 78–111. DOI: https://doi.org/10.1162/016228803322761973

Atzili B. When good fences make bad neighbors: fixed borders, state weakness, and international conflict. International security. 2007. Vol. 31, no. 3. P. 139–173. DOI: https://doi.org/10.1162/isec.2007.31.3.139

Baud M., Schendel W. V. Toward a comparative history of borderlands. Journal of world history. 1997. Vol. 8, no. 2. P. 211–242. DOI: https://doi.org/10.1353/jwh.2005.0061

Blatter J. K. Debordering the world of states: Toward a multi-level system in europe and a multi-polity system in north america? Insights from border regions. State/Space. Malden, MA, USA, 2003. P. 185–207. DOI: https://doi.org/10.1002/9780470755686.ch11

Borders and conflicts in north and west africa. OECD, 2022. DOI: https://doi.org/10.1787/6da6d21e-en

Goodhand J. The centrality of margins: the political economy of conflict and development in borderlands. Batticaloa, Sri Lanka, 2018. 57 p.

Rieber A. Imperial space. The struggle for the eurasian borderlands. Cambridge. P. 5–78. DOI: https://doi.org/10.1017/cbo9781107337794.002

The Ukrainians. Як історія допомагає нам зрозуміти цю війну? Частина 1| Ярослав Грицак, 2023. YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=JTru5-_3LSg (Дата звернення: 07.09.2023).

Tilly C. Coercion, capital, and European states, AD 990-1990. Cambridge, Mass., USA : B. Blackwell, 1990. 269 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-12

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку