Асинхронність демократизації як глобальний тренд формування нового світопорядку

Автор(и)

  • Н. О. Наталіна Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2023.3.15

Ключові слова:

світопорядок; асинхронність (нелінійність) світопорядку; безсуб’єктність трендів; суб’єкти світових політичних процесів; демократизація

Анотація

У статті розглядається демократизація як глобальний тренд процесу формування нового світопорядку. Світовий порядок тлумачиться автором як узагальнена назва сукупності процесів, явищ, тенденцій розвитку та політичних практик, що визначають системні глобальні зрушення (їх послідовність, зміст, характер, субʼєктність, перспективи). Трансформація світопорядку представляє собою складну та багаторівневу мозаїку асинхронних змін як на різних рівнях (локальні території, держави, регіони, світ), так і в різних сферах, як-от глобальні технологічні зрушення, економічні фактори, екологічні виклики чи соціокультурні трансформації. Рішення чи дії окремих акторів можуть тимчасово впливати на динаміку змін, затримуючи або навпаки пришвидшуючи їх в окремих сферах або на окремих рівнях. Однак, такі суб'єктні впливи не здатні повністю змінити безсуб'єктні тренди, що визначають загальну динаміку і напрямок трансформації.
Спираючись на методи прикладного політичного та кореляційного аналізу, автор доводить, що для демократизації як тренду світопорядку характерна власна динаміка та ритм, що призводить до асинхронності політичних трансформацій. Така асинхронність, серед іншого, проявляється через нерівномірність розповсюдження демократичних інститутів і практик на рівні окремих регіонів і держав, співіснування монархічних і республіканських форм державного правління, а також запозичення авторитарними режимами окремих демократичних інституцій і практик. Ця асинхронність та розмаїття політичних систем світу зумовлюють потребу в адаптації та перетворенні демократичних інститутів під впливом інших елементів світопорядку, таких як економічний каркас світу, розвиток інформаційно-комунікаційних систем і міграційні потоки. Зростання поляризації, антагонізму, кризи політичного представництва та акцій прямої дії за глобальну справедливість спонукають до пошуку нових моделей публічної політики та вироблення консенсусу.Автор доходить висновку, що за наявності сил стратифікації (як-от, суб’єктні авторитарні відкати), демократизація залишається домінуючим безсуб'єктним трендом світопорядку.

Посилання

Berrada M. et al. World Protests: A Study of Key Protest Issues in the 21st Century. Cham: Palgrave Macmillan, 2022.

Brannen S., Haig C. S., Schmidt K. The Age of Mass Protests: Understanding an Escalating Global Trend. URL: https://www.csis.org/analysis/age-mass-protests-understanding-escalating-global-trend (дата звернення: 16.08.2023).

Carothers T., O'Donohue A. How to Understand the Global Spread of Political Polarization. URL: https://carnegieendowment.org/2019/10/01/how-to-understand-global-spread-of-political-polarization-pub-79893 (дата звернення: 16.08.2023).

Dahrendorf R. Reflections on the Revolution in Europe: In a letter intended to have been sent to a gentleman in Warsaw. New York: Random House, 1990..

Dalio R. Principles for Dealing with the Changing World Order: Why Nations Succeed and Fail. Avid Reader Press / Simon & Schuster, 2021.

Economist Intelligence Unit. Democracy Index 2022: Frontline democracy and the battle for Ukraine. URL: https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/DI-final-version-report.pdf (дата звернення: 16.08.2023).

Farrell H., Han H. Public Governance and Global Politics after COVID-19. In: Gavin F. J., Brands H. (Eds.), COVID-19 and World Order: The Future of Conflict, Competition, and Cooperation. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2020. С. 238–258.

Fletcher School at Tufts University. Digital in the time of COVID. URL: https://sites.tufts.edu/digitalplanet/files/2021/03/digital-intelligence-index.pdf (дата звернення: 16.08.2023).

Flockhart T., Korosteleva A. War in Ukraine: Putin and the multi-order world, Contemporary Security Policy, 2022, 43:3, 466-481, DOI: 10.1080/13523260.2022.2091591

Freedom House. Freedom in the World 2023: Marking 50 Years in the Struggle for Democracy [Report]. URL: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2023/marking-50-years (дата звернення: 16.08.2023).

Freedom House. Nations in Transit 2023: War Deepens a Regional Divide. URL: https://freedomhouse.org/sites/default/files/2023-05/NIT_2023_Digital.pdf (дата звернення: 16.08.2023).

Global Trends 2030: Alternative Worlds. The National Intelligence Council, Great Britain. 2012. URL: https://www.dni.gov/files/documents/GlobalTrends_2030.pdf (дата звернення: 16.08.2023).

Guriev S., Treisman D. Spin Dictators: The Changing Face of Tyranny in the 21st Century. Princeton: Princeton University Press, 2022. 324 с.

Huntington S. P. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. University of Oklahoma Press, 1991. 412 с.

Levitsky S., Way L. A. Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 540 с.

Low J. After Method Mess in social science research. L-N.Y.: Routledge, 2004. 210 с.

Mouffe C. The Democratic Paradox. Verso, 2000. 240 с.

Naisbitt J. Megatrends: Ten New Directions Transforming Our Lives. New York, Warner Books, 1982. 304 с.

Norris P., Inglehart R. Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. 554 с.

OECD. Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions: Catching the deliberative wave [Report]. URL: https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-citizen-participation-new-democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf (дата звернення: 16.08.2023).

Scarrow S. E. The Changing Nature of Political Party Membership. Oxford Research Encyclopedia of Politics. 2017. DOI: https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.226.

Zinchenko, O. V. Peculiarities of Arab monarchies forms of government (comparative analysis). Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, 2018, 25(1), 50–64.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-12

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку