Публічна політика як чинник формування громадської думки: значення для сучасного партійного будівництва

Автор(и)

  • О. А. Третяк Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • В. М. Торяник ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2023.3.5

Ключові слова:

громадська думка; публічна політика; партійна система; Інтернет-комунікації; інституційна спроможність; політичні трансформації; демократична громадськість

Анотація

Статтю присвячено дослідженню громадськості, яка забезпечує надання пріоритетів для державної політики та формує уявлення урядовців щодо потреб і вимог громадян. Виявлено, що громадська думка стає об'єктом впливу медійних суб'єктів, які не мають виразної ідеологічної, ціннісної чи доктринальної ідентичності. Враховано, що для сучасної України в умовах повномасштабного вторгнення російської федерації важливим є питання відповідності політико-інституційної структури вимогам та потребам спроможності та опору. Доведено, що громадська думка в умовах демократії формуватиметься на основі реальних потреб суспільства, які будуть узгоджуватися у вільних демократичних дискусіях. На кожному з цих етапів політичні партії або якісно змінювали власну структуру та інтегрувались до нової політичної реальності, або їх структура зазнавала занепаду, який полягав у партійних розколах та подальшому поглинанні з боку більш ефективних структур. Метою статті встановлення значення публічної політики як чинника формування громадської думки в контексті розбудови партійної системи сучасної України. Використано методи, які широко застосовуються в сучасних політичних науках. Зокрема, йдеться про системний, порівняльний, сценарний та ретроспективний. В результаті дослідження для проблематики публічності в політичному світі характерна культурно-цивілізаційна обмеженість і орієнтація на практики демократичного суспільства. Запропонована концепція мережевої партії, або громадської організації, яка буде будуватися не як частина вже існуючої партії, а як нова політична сила на основі ангажованих користувачів всесвітньої мережі. Акцентовано увагу на збільшенні користувачів Інтернет-мережами, яке веде до пропозицій на політичному ринку і можуть зацікавити окремі політичні сили. Визначено, що публічне обговорення є передумовою безпосередньої управлінської діяльності держави. Доведено, що в умовах діджиталізації політичної комунікацій партії здатні здобути статус медіатора динамічного громадського середовища та інституційного середовища публічної політики. Зроблено висновок, що громадська думка також має отримати риси суб'єктності у вигляді партій, яким будуть делегуватися функції взаємодії з публічною владою на постійній основі.

Посилання

Багмет М. О. В. Т. Шатун Вплив громадської думки на визначення шляхів забезпечення національної безпеки України. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Політологія. 2011. Т. 175. Вип. 163. С. 5-11.

Ващенко А. Громадянське суспільство та публічна сфера: контури теоретичного огляду. Evropský politický a právní diskurz. 2018. Sv. 5, Vyd. 5. С. 72-79.

Висоцький О. Ю. До питання про інформаційні технології легітимаційної політики. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2009. № 3. С. 44-50.

Кривошеїн В. В. Вплив "революції гідності" на політичну та правову культуру українського суспільства. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія : Політологія. 2016. № 2. С. 37-58.

Матвієнко А. Публічна сфера в пострадянських суспільствах: умови і чинники розвитку. Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. 2014. № 2. С. 215-227.

Павлов Д. М. Громадська думка як об’єкт політичної пропаганди Грані.2013. № 12. С. 54-60.

Прасюк О. В. Громадська думка як суспільно-політичний феномен. Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Культура і соціальні комунікації. 2010. Вип. 2. С. 246-255.

Рибачук О. М. Публічна політика як сфера реалізації сучасних соціально-комунікативних практик. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2018. № 3. С. 127-134.

Руженко Л. М. Сутність та підстави класифікації громадської думки. Актуальні проблеми політики. 2013. Вип. 50. С. 292-299.

Салманов А.Т. Суспільна думка як посередник між інститутами влади та громадянським суспільством. Наукові праці МАУП. 2013. Вип. 3. С. 74-78.

Сидоренко С. В. Розвиток громадянського суспільства в історії соціально-філоcофської думки: умови виникнення, сутність, структура. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2013. Вип. 54. С. 175-188.

Ярошенко В. М. Роль і місце громадської думки у процесі становлення інституту демократичної громадянськості в Україні. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Політологія. 2013. Т. 212, Вип. 200. С. 146-150.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-12

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси