Теоретичні засади моделювання публічно-політичних процесів

Автор(и)

  • М. А. Польовий Донецький національний університет імені Василя Стуса, Університет Коменіуса, Братислава
  • В. О. Тарасюк Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2023.3.4

Ключові слова:

моделювання; методологія досліджень публічної політики; моделі публічної політики; сфера публічної політики; аналогія; теорія

Анотація

Метою даної статті є аналіз теоретичних засад моделювання як наукового методу, що розглядається як перспективний інструмент дослідження процесів публічної політики.
Доведено, що моделювання більш широке поняття, ніж побудова моделей. Це поняття включає висновки за аналогією як свою невід'ємну частину. Власне аналогія має на увазі співвідношення між вже даною тим або іншим способом моделлю та оригіналом, що походить із політичного середовища, причому результат дослідження моделі в цьому випадку передбачається відомим. Зазначено, що у поняття методу моделювання включається також сам процес побудови моделі або знаходження її в природі. Важливим етапом застосування методу моделювання вважається дослідження побудованої моделі, отримання з її допомогою необхідної інформації і, нарешті, переведення висновків щодо моделі на оригінал.
Визначено, що під час побудови, подальшого дослідження моделі та перенесенні висновків, отриманих щодо моделі, на її оригінал, спираються на описані вище процедури аналогії та виходять зі ступеню відповідності моделі об'єктові моделювання. Зазвичай у вигляді моделей використовуються об'єкти, еквівалентні оригіналу у відносинах, що цікавлять нас, повністю або частково. У першому випадку йдеться про ізоморфні моделі, в другому – про гомоморфні. У випадку гомоморфного відображення мета моделювання полягає в здійсненні того чи іншого способу відображення простору станів (параметрів або властивостей) досліджуваного об'єкту на інший, в прийнятому сенсі подібний до нього простір меншої розмірності. Зазначено, що процеси спрощення оригіналу в межах, допустимих умовами дослідження, носять загальний характер.
Підсумовано, що залишається багато проблем для подальших досліджень, серед яких виділяються проблеми типології, порівняльної адекватності та ефективності моделей, призначених для досліджень різних типів процесів публічної політики..

Посилання

Баранов Г.С. Модели и метафоры в социологии К. Маркса / Г.С. Баранов // Социологические исследования. — 1992. — № 6. — С. 128–142.

Бойко-Бойчук Л. Метод аналогій у соціально-політичних дослідженнях / Л.Бойко-Бойчук // Політичний менеджмент — 2007. — № 4. — С. 74-82.

Бурбаки Н.. Очерки по истории математики / Н. Бурбаки. – М.: Иностранная литература, 1963.

Вартофский М. Модели. Репрезентация и научное понимание / М.Вартофский. – М.: Прогресс, 1988. – 506 с.

Гансова Е. А. Сучасна соціальна та гуманітарна політика в контексті соціологічної науки : навчальний посібник / Е.А.Гансова. – Одеса, 2000. – 72 с.

Гемпель К. Г. Логика объяснения / К.Г.Гемпель. – М.: Дом интеллектуальной книги, Русское феноменологическое общество, 1998. — 240 с.

Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник / Н.И.Кондаков. Отв. ред. Д.П.Горский. – М.: Наука, 1975. – 720 с.

Мангейм Дж. Б., Рич Р. К. Политология. Методы исследования : Пер. с англ. / Дж.Б.Мангейм, Р.К.Рич. Предисл. А.К. Соколова. – М.: Издательство “Весь Мир”, 1997. – 544 с.

Моисеев Н.Н. Математика в социальных науках / Н.Н.Моисеев // Математические методы в социологическом исследовании. – М., 1981. – С.10 – 24.

Новик И. В. Гносеологическая характеристика кибернетических моделей / И.В. Новик // Вопросы философии. – 1963. – № 8.

Пащенко Ф.Ф. Введение в состоятельные методы моделирования систем : в 2-х ч. / Ф.Ф.Пащенко. – М.: Финансы и статистика, 2006. – Ч.1: Математические основы моделирования систем. – 328 с.

Плотинский Ю.М. Модели социальных процессов : 2-е изд., перераб. и доп. / Ю.М.Плотинский. – М.: Логос, 2001. – 296 с.

Прангишвили И.В. Системные законы и закономерности в электродинамике, природе и обществе / И.В. Прангишвили, Ф.Ф. Пащенко, Б.П. Бусыгин. - М.: Наука, 2001.

Современная философия науки. – М.: Логос, 1996. – 400 с.

Уемов А. И. Аналогия в практике научного исследования / А.И.Уемов. – М.: Наука, 1970. – 264 c.

Философский энциклопедический словарь : 2-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1989. – 816 с.

Фролов И. Т. Гносеологические проблемы моделирования биологических систем / И.Т.Фролов //Вопросы философии. – 1961. – № 2.

Штофф В.А. Моделирование и философия / В.А.Штофф. –Л.: Наука, 1966. – 302 с.

Эйкхофф П. Основы идентификации систем управления / П.Эйкхофф. -М.: Мир, 1975.

Brown R.H. Social theory as metaphor – logic of discovery for sciences of conduct / R.H.Brown // Theory and Society. – 1976. – Vol. 3. – № 2. – P. 169 – 197.

Easton D. A Systems Analysis of Political Life / D.A.Easton. – New York: Wiley, 1965.

Isaak A.C. Scope and methods of political science / Alan C. Isaak : rev. ed. Homewood, IL: Dorsey Press, 1975.

Plank М. Positivismus and reale aussenwelt / M.Plank. akad. Verlag, 1931.

Sоrоkin P.А. Sociological Theories of Today / P.А.Sоrоkin. New York; London: Harper and How. 1966. – 676 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-12

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси