Алгоритм нейролінгвістичної маніпуляції у політичному прогнозуванні на прикладі моделі Мілтона

Автор(и)

  • М. В. Павлюх Національний університет «Львівська політехніка»
  • С. О. Телефус Національний університет «Львівська політехніка»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2022.3.12

Ключові слова:

нейролінгвістичне програмування; політичне прогнозування; модель Мілтона; політична реклама; дискурс-аналіз; лінгвістична маніпуляція

Анотація

У науковій статті досліджено техніки та моделі нейролінгвістичного програмування. Особливу увагу зосереджено на популярній метамоделі Мілтона, яку часто застосовують у політичній сфері. Маніпулятивний характер сучасних технік НЛП-експертів під час передвиборних кампаній дедалі частіше свідчить про застосування метамоделей у політиці. Актуальність теми дослідження зумовлена великою потребою вивчення маніпулятивних технологій, які застосовуються під час виборних гонок, зокрема лінгвістичної системи маніпуляцій. Мета дослідження – вивчити основні техніки нейролінгвістичного програмування, які застосовуються у політиці. Завдання: проаналізувати лінгвістичні елементи метамоделі Мілтона на конкретних прикладах; з’ясувати теоретичний базис та основу метамоделі; вивчити стратегії та етапи моделі Мілтона. Методи дослідження: у роботі використаний комплекс методів, а саме: синтез та аналіз у з’ясуванні базової термінології, які застосовуються у сфері нейролінгвістичного програмування; компаративний аналіз у вивченні моделей НЛП; дискурс-аналіз у застосуванні моделі Мілтона на конкретних прикладах. Для досягнення поставлених цілей у роботі обрано дискурс-аналіз як основний метод дослідження. Додатково використовувалися загальнонаукові та спеціально-наукові методи, класифікація і групування, системно-структурний, герменевтичний, прогностичний. У наукових дослідженнях зроблена спроба дослідити, проаналізувати і структурувати техніки нейролінгвістичного програмування, а саме моделі Мілтона. У цій праці обґрунтовано теоретичну та практичну основи НЛП-технологій на прикладі використання у політиці. Практичне значення отриманих результатів праці полягає у тому, що вони будуть використані у науково-дослідницькій сфері для подальшого дослідження цієї тематики, а також застосовуватися для НЛП-аналізу інших політичних кампаній. У дослідженні подано основні стратегії навіювання, які застосовуються у моделі Мілтона, а також проаналізовані лінгвістичні техніки. Розглянуто на конкретних прикладах (промовах, гаслах політиків та політичних кампаній) прийоми і техніки лінгвістичних маніпуляцій. Вказано психологічні особливості моделі Мілтона та оберненої метамоделі. Вивчено основні етапи інверсії та шаблони непрямого виявлення. Стаття присвячена алгоритму лінгвістичної маніпуляції у політиці на прикладі моделі Мілтона. Розкрито поняття оберненої метамоделі Мілтона, її переваги та місце у політичній сфері, подано матеріал про основні підмножини інформації моделі Мілтона та їхні підкатегорії.

Посилання

Neuro Linguistic Programming: Mind Tools Co., Ltd. [online]. Available at: https://www.mindtools.co.th/.

Карамишева, Н. В. Модальна логіка. [online]. Available at: https://textbook.com.ua/logika/1473448800/s-21.

Ковалевська, А. В. Метамодель лінгвістичної сугестивності політичних рекламних слоганів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук : спец. 10.02.01 «українська мова». Одеса. 2011. С. 8.

Ковалевська, Т. Ю. Комунікативні аспекти нейролінгвістичного програмування: монографія. Одеса. 2011. С. 10.

Кутуза, Н. В. Гіпноіндуктори впливової формули позитивації у комерційному рекламному дискурсі: Записки з українського мовознавства. 2019. Вип. 26 (2). С. 234.

Модель языка или метамодель НЛП. 4BRAIN. [online]. Available at: https://4brain.ru/nlp/model-jazyka.php.

Шульц, В. Л. Информационные войны. Научно-практический междисциплинарный журнал. Москва. 2013. С. 13.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-12

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія