Сучасні фактори впливу на глобальну публічну політику

Автор(и)

  • О. М. Чальцева Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • К. А. Швець Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2022.3.8

Ключові слова:

концепція глобальної публічної політики; глобальна публічна політика; управління; стратегія розвитку; глобальні виклики

Анотація

У статті проаналізовано процес концептуального оновлення глобальної публічної політики під впливом факторів, які формують нову світову реальність і конструюють змістовне наповнення вищеозначеного виду політики. Сучасна глобальна публічна політика – це взаємодія різних інституціоналізованих і неінституціоналізованих акторів політичного процесу (внутрішньодержавних, регіональних і міжнародних) з приводу виявлення та вирішення проблем, що стоять перед світовим співтовариством, заснована на принципах ієрархічної організації «згори» і самоорганізації суспільства «знизу», свободи, широкої комунікації, зацікавленості та взаємної відповідальності сторін, із залученням інтелектуальних експертних центрів, ресурсів держав, організацій, глобального громадянського суспільства та інших міжнародних суб’єкті. Проаналізовано глобальні фактори, які впливають на динаміку розвитку публічного процесу на глобальному рівні. Зазначено, що в умовах посиленої інформатизації, розвитку нових технологій, триваючої глобалізації світової економіки, розмивання національно-державних кордонів, збільшення конфліктності, появи нових проблем в області екології, охорони здоров’я та ін., об’єктивно відбувається розширення і ускладнення порядку денного, трансформація міжнародних і державних політичних інститутів, зміна ролей і функцій більшості акторів на національному, регіональному та глобальному рівнях, вироблення нових стратегій колективного вирішення проблем. У ході дослідження було встановлено, що глобальні фактори впливають на оновлення концептуального змісту публічної політики і об’єктивному оновленню національних стратегій розвитку систем. Зауважено, що структурні фактори і тенденції суспільного розвитку більшою чи меншою мірою впливатимуть і на Україну, а відтак необхідно зосередити увагу на підвищенні національної стійкості й визначенні ефективних шляхів протидії широкому спектру ризиків і загроз.

Посилання

Войтовський К. Є. Щодо можливих тенденцій світового розвитку до 2040 року. Національний інститут стратегічних досліджень. 2021 URL: https://niss.gov.ua/sites/ default/files/2021-06/az-global-trends.pdf

Чальцева О. М. Публічна політика: теоретичний вимір і сучасна практика: монографія. Вінниця: ФОП Барановська Т. П., 2017. 336 с.

Global Тrends 2040. URL: https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/ assessments/GlobalTrends_2040.pdf

Kuhlmann S., Wollmann H. Introduction to comparative public administration – Administrative Systems and Reforms in Europe. Cheltenham: Edward Edgar, 2021 228 р.

Public administration characteristics and performance in the World: Publications Office of the European Union, 2021. 41 p.

Public Administration in Central and Eastern Europe. Ed. by Saltanat Liebert Stephen E. Condrey Dmitry Goncharov. N.-Y.: CRC Press Taylor & Francis Group, 2019. 379 p

Reinicke Wolfgang H. Global Public Policy: Governing without Government? Brookings Institution, 1998. 308 p

Innovation index – rating of countries. Retrieved from: https://www.theglobaletsonomi.com/rankings/

Global Competitiveness Report 2021. URL: https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2021

World Bank Group. Doing Business 2021. URL: https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/ doing-business-2021

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-12

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси