Модерні теоретичні підходи до дослідження транскордонного співробітництва у Європі

Автор(и)

  • М. О. Лендьел Ужгородський національний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2022.3.2

Ключові слова:

Європа; Європейський Союз; кордон; методологія; прикордоння; російськоукраїнська війна; транскордонне співробітництво; теорія; COVID 19

Анотація

Ефект «шторму системи», який розпочався в глобальному вимірі і зокрема в Європі після розгортання процесу закриття кордонів під впливом пандемії COVID 19 і набуває апогею під впливом кризи світопорядку, спровокованої агресивними діями та світовим шантажем російської федерації зумовлює потребу швидко систематизувати концепти, запропоновані дослідниками, що ефективно описують нові ситуації та практики, які виникли на кордонах Європейського Союзу (далі – ЄС) і всередині спільноти упродовж крайніх трьох років. Тому метою дослідження є узагальнення модерних теоретичних підходів до аналізу транскордонного співробітництва в Європі, які сформувалися під впливом нових глобальних та регіональних системних викликів, що зруйнували існуючі порядки міжнародної взаємодії, включно транскордонної.
На сучасному етапі поняття «кордон» використовується у класичних трактуваннях, сформованих упродовж ХХ століття, водночас, взаємодіючи з категоріями «прикордоння», «прикордонна зона», які отримали нові сенси під впливом радикальних змін в економічному, соціально-політичному, культурному та безпековому ландшафті Європи. Багатоманітність теоретичних та практичних викликів, які виникають у практиці функціонування кордону, а, отже, потреби їх концептуалізувати зумовила формування нового наукового напряму, а саме «дослідження кордонів».
 Станом на тепер дослідження кордону можна поділити дуже умовно на дві групи: перші, у яких застосовується традиційна методологія, в основі якої знаходиться історико-правовий та географічний підходи, дослідження політико-адміністративного статусу територій, які взаємодіють, їх соціально-економічний аналіз, вплив ЄС на ці процеси та ті, де автори сумніваються, чи в сучасних умовах міжнародної нестабільності можливо використовувати старі інструменти вивчення та проєктування транскордонного співробітництва.
Подальші прикладні дослідження транскордонних взаємодій у центральноєвропейському регіоні потребує залучення новітнього теоретико-методологічного інструментарію, який, в свою чергу, змінюється під впливом новітніх змін у міжнародних відносин, включно появи нових впливових акторів взаємодії на європейській периферії.
Якщо узагальнити різні підходи, які використовуються для вироблення методології дослідження рівнів транскордонного співробітництва, то є підстави зробити висновок, що, зважаючи на поставлену дослідницьку задачу, найбільш вживаними є соціально-економічний, соціокультурний, соціологічний підходи.

Посилання

Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями Мадрід, 21 травня 1980 року. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_106 (дата звернення: 5.05.2022).

Коч С. Транскордоння: простір соціального порядку і політичної дії : монографія. Одеса : Фенікс, 2019. 357 с.

Лендьел М. Новітні актори транскордонної взаємодії у Центральній Європі. Міжнародний науковопрактичний семінар «Транскордонна співпраця – випробовування кризами: пощуки більшої ефективності та результативності»: Програма та матеріали, 26-27 січня 2022 року, Чернівці, Україна, C. 41-44.

Международный исследовательский проект (2008-2011) «Взаимодействие европейской, национальной и региональной идентичностей: Нации между государствами вдоль новых границ Европейского Союза: сравнительное исследование трансграничных социальных и этнических групп в Европе». URL: http://www.enri-east.net/about-ru/main-tools-of-the-enri-east-ru/ru (дата звернення 10.06.2022).

Мікула Н. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво: монографія. Львів : ІРД НАН України, 2004. 395 с.

Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки. К. : «Основи», 2000. 198 c.

Слонимский А.А. Трансграничное сотрудничество в западных регионах Беларуси (по результатах эмпирического исследования). URL: http: // www.bsu.by/Cache/pdf/174843.pdf (дата звернення: 8.06.2022).

Студенніков І. Регіоналістика і регіонознавство: проблеми методології та категоріального апарату. URL: http://www.crs.org.ua/assets/files/regional_studies.doc. (дата звернення: 6.06.2022).

Angelovič M., Ištok R. How to assess quality of life. Theoretical and methodological research aspects in cross-border regions, Bulletin of Geography. Socio–economic Series. No. 32 (2016), p. 19–32.

Badulescu A., Badulescu D., Borma A. Enhancing Cross-Border Cooperation through Local Actors’ Involvement. The Case of Tourism Cooperation in Bihor (Romania) – Hajdú-Bihar (Hungary) Euroregion, URL: https://www.researchgate.net/profile/Alina-Badulescu/publication/273773721_Enhancing_Cross-Border_ Cooperation_through_Local_Actors’_Involvement_The_Case_of_Tourism_Cooperation_in_Bihor_Romania_-_ Hajdu-Bihar_Hungary_Euroregion/links/59ad9bc20f7e9bdd115c5097/Enhancing-Cross-Border-Cooperation-throughLocal-Actors-Involvement-The-Case-of-Tourism-Cooperation-in-Bihor-Romania-Hajdu-Bihar-Hungary-Euroregion.pdf (дата звернення: 8.06.2022).

Berg E., Ehin P. What Kind of Border Regime is in the Making ? Towards a Differentiated and Uneven Border Strategy, Cooperation and Conflict, 2006, Vol. 41, Issue 1, p. 53-71.

Berlina A., Hörnström L., Tepecık Diş A., Fors B.S. Euborderregions Case Study Report: Kiruna-Narvik (KINA) region, 2014, URL: https://archive.nordregio.se/Global/Research/EUROBORDERREGIONS/KINA%20Nordregio.pdf (дата звернення: 7.06.2022).

Blatter J. From ‘spaces of place’ to ‘spaces of flows’? Territorial and functional governance in cross-border regions in Europe and North America, International Journal of Urban and Regional Research, 2004, URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.0309-1317.2004.00534.x (дата звернення: 8.06.2022).

Cross border resource management, Ed. R. Guo, fourth edition, Elsevier, 2021, 538 p.

Francesco M.C. A methodology for the design of Euroregional cross-border organizations and its applications in the Sicily Malta Cross-Border Region, PhD Dissertation – PhD in Geography, Universiitat Autonoma de Barcelona, Geography Department, Faculty of Arts and Humanities, July 2019.

Grix J. Towards a Theoretical Approach to the Study of Cross Border Cooperation, Perspectives, No. 17 (Winter 2001/2002), p. 5-13.

Hardi T. «Az államhatárokon átnyúló régiók formálódása» [Formation of cross-border regions]. Magyar Tudomány 9, 2004, p. 991‒1000. URL: https://epa.oszk.hu/00600/00691/00009/pdf/EPA00691_magyar_tudomany_ 2004-09_0991-1001.pdf (дата звернення: 9.06.2022).

Hataley T., Leuprecht Ch. Determinants of Cross Border Cooperation, Journal of Borderlands Studies, 2018, Vol. 33, p. 317-328.

Houtum, H., Scott, J. Boundaries and the Europeanisation of Space: The EU, Integration and Evolving Theoretical Perspectives of Borders. Berlin and Nijmegen: EXLINEA State of Art Report, 2005, S. 5.

Houtum H. Borders of Comfort: Spatial Economic Bordering Processes in and by the European Union, Regional and Federal Studies, 2002, Vol. 12, Issue 4, URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/ 714004772?journalCode=frfs20 (дата звернення: 9.06.2022).

Khmeleva G.A. Platform Approach – The Future of Cross-Border Cooperation in the Digital Era, International Scientific Conference «Digital Transformation of the Economy: Challenges, Trends, New Opportunities» ISCDTE 2021: Digital Technologies in the New Socio-Economic Reality, p. 189-196.

Kolossov V., Scott J. Selected conceptual issues in border studies Questions conceptuelles dans les recherches sur les frontières, Belgeo, Belgian Journal of Geography, URL: https://journals.openedition.org/ belgeo/10532?lang=en (дата звернення: 5.06.2022).

Kolosov V., Więckowski M. Border changes in Central and Eastern Europe: An Introduction, Geographia Polonica, 2018, p. 5-16.

Leibenath M., Knippschild R. Systemic evaluation of cross‐border networks of actors: Experience with a German‐Polish‐Czech cooperation project, Journal of Borderlands Studies, 2005, Vol. 20, Issue 1, p. 73-90.

Lunden T. Border Regions and Cross-Border Cooperation in Europe. A Theoretical and Historical Approach, European Territorial Cooperation, Theoretical and Empirical Approaches to the Process and Impacts of Cross-Border and Transnational Cooperation in Europe, Ed. E. Medeiros, The Urban Book Series, Springer International Publishing AG, 2018, p. 97-113.

Medeiros E. Challenges for (Re)building Institutional Trust in Post-Covid European Territorial Cooperation Programmes, Cross-border Review Yearbook 2021, Ed. J.W. Scott, Budapest 2021, p. 9-14.

Mytrayeva S. Classification of Cross Border Cooperation Actors, Геополітика України: історія і сучасність, Вип. 11, https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/23012/1/CLASSIFICATION%20OF%20CROSS-BORDER.pdf.

Nadalutti E. Can Cross-border Cooperation Boost Cross-border Ethical Governance ? Journal of Common Market Studies, 2020, Vol. 58, Issue 6, p. 1377-1392.

Nadalutti E. Is cross-border cooperation underpinned by an ethical code of values? A theoretical analysis, Regional and Federal Studies, 2017, Vol. 27, p. 41-62.

Nofereni A., Berzi M., Camonita F., Dura A. Cross-border cooperation in the EU: Euroregions amid multilevel governance and re-territorialization, European planning studies, 2020, Vol. 28, Issue 1, p. 35-56.

Peyrony J. The Effects of Covid-19-induced Border Closures on Cross-Border Regions, Cross-border Review Yearbook 2021, Ed. J.W. Scott, Budapest 2021, p. 15-24.

Scott J.W. Introduction to the 2021 issue of Cross-Border Review, Cross-border Review Yearbook 2021, Ed. J.W. Scott, Budapest 2021, p. 3-8.

Tobias Ch., Evrard E., Schultz Ch. On the Territoriality of Cross-Border Cooperation: “Institutional Mapping” in a Multi-Level Context, European Planning Studies, 2012, Vol. 20, Issue 6, p. 961-980.

Török, Á. A versenyképesség és a technológiamenedzsment [Competitiveness and technology management]. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1999, p. 74-95.

Villanueva J. L. A Governance Theory for Cross-Border Regions: Identifying Principles and Processes with Grounded Theory, Journalof Borderland Studies, Published online: 21 Dec 2020, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08865655.2021.1878924 (дата звернення: 5.06.2022).

Youkhana E., Sutter O. Perspectives on the European Border Regime: Mobilization, Contestation and the Role of Civil Society, Social Inclusion, 2017, Volume 5, Issue 3, p. 1–6.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-11

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси