Формування нового світопорядку як об’єкт політологічного дослідження

Автор(и)

  • Н. О. Наталіна Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2022.1.10

Ключові слова:

новий світовий порядок; політична суб’єктність; безсуб’єктність політики; складні системи

Анотація

У статті розглянуті існуючі наукові підходи до інтерпретації терміну «світовий порядок». На підставі проведеного аналізу вони систематизовані до трьох ключових напрямків: інституційний, ідеологічний (аксіологічний) та акторний. В межах останнього підходу відбувається перехід від дослідження окремих полюсів чи центрів сили до констатації факту поліцентричності нового світового порядку. Для повноти політологічного дослідження світового порядку автор вважає за необхідне враховувати окрім інституційного дизайну, конфігурації акторів та ціннісної парадигми також характер суспільства, в якому формується такий порядок («пост-інформаційне» або «мережеве») та стан глобалізаційних процесів, що визначає просторові характеристики світопорядку (де-глобалізація, регіоналізація та локалізація). Попри різницю в інтерпретаціях, різні наукові школи поєднує теза щодо кризи сучасного ліберального світопорядку. Наукова дискусія розгортається навколо питання, чи перебуває світовий порядок у стані певного переходу, або поточний нерівноважний стан може вважатися новим світопорядком. Відповідь дозволяє надати синергетична парадигма, або теорія складності, що запропонована в якості методології дослідження. Відповідно до неї формування нового світового порядку розглядається як нерівноважний нелінійний процес, що визначається динамічним синтезом порядку та хаосу. При наявності у політичному просторі конкретних політичних акторів (інститути, групи інтересів, окремі індивіди), їх вплив на трансформацію політичного простору можливий у точках біфуркації та має переважно випадковий характер. Це визначає безсуб’єктність як тренд формування нового світопорядку. З точки зору пошуку методичних засад дослідження розглянуті існуючі моделі системної динаміки, циклічні моделі та імітаційне моделювання. Визначено, що для дослідження нового світопорядку як нелінійної динамічної складної системи, доцільними є моделі аналізу мегатрендів світової політики та їх деконструкція за допомогою «методу-збірки» реальності, що постійно змінюється.

Посилання

Ikenberry J. After Victory. Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order After Major Wars. Princeton, N.J. 2001. 312 p.

Никитин А. И. Современный миропорядок: его кризис и перспективы. Полис. Политические исследования. 2018. № 6. С. 32-46. DOI: https://doi.org/10.17976/pps/2018.06.03 (дата звернення: 03.09.2021).

Acharya A. The End of American World Order. Cambridge: Polity Press, 2014. P. 1-11.

Баталов Э. Я. “Новый мировой порядок”: к методологии анализа. Полис. Политические исследования. 2003. № 5. С. 25-37. DOI: https://doi.org/10.17976/jpps/2003.05.04 (дата звернення: 03.09.2021).

Nye Jr., Joseph S. Will the Liberal Order Survive? The History of an Idea. Foreign Affairs. 2017, vol. 96, no. 1, pp. 10-16.

Munich Security Report 2019. The Great Puzzle: Who Will Pick Up the Pieces? URL: https://www.securityconference.de/en/publications/munich-security-report/munich-security-report-2019 (дата звернення: 11.09.2021)

Жизнь в осыпающемся мире. Ежегодный доклад Клуба «Валдай». 15.10.2018 URL: https://ru.valdaiclub.com/a/reports/zhizn-v-osypayushchemsya-mire/ (дата звернення: 08.09.2021).

COVID-19 and World Order: The Future of Conflict, Competition, and Cooperation/ Brands, Hal and Francis J. Gavin. Johns Hopkins University Press, 2020. DOI: doi:10.1353/book.77593 (дата звернення: 07.09.2021).

Цыганков А.П. 2019. Эпоха полураспада: от миропорядка к миропереходу. Россия в глобальной политике. Т. 17. № 2. С. 20-31. URL: https://globalaffairs.ru/number/Epokha-poluraspada-otmiroporyadka-k-miroperekhodu-20029 (дата звернення: 07.09.2021).

Бородкин Л.И. Методология анализа неустойчивых состояний в политико-исторических процессах. Международные процессы. Том 3. № 1(7). 2005. С. 4-16.

Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Основания синергетики. Человек, конструирующий себя и свое будущее. М.: КомКнига, 2006. 345 c.

Бузский М.П. Современные концепции социальной синергетики // Глобализация: синергетический подход / Под общ. ред. В.К. Егорова. 2002. URL: http://spkurdyumov.ru/globalization/sovremen nye-koncepcii-socialnoj-sinergetiki/ (дата звернення: 28.09.2021)

Гелих О.Я., Князева Е.Н. Управление и синергетика: учебное пособие. СПб.: Книжный Дом, 2012. 248 с.

Польовий М. А. Політичні процеси: теорія та практика моделювання: монографія / М. А. Польовий. Одеса : Фенікс, 2011. 288 с.

Дегтерев Д., Истомин И. Системное моделирование международных отношений. Мировая экономика и международные отношения. 2015, № 11, c. 17–30 DOI:10.20542/0131-2227-2015-59-11-17-30 (дата звернення: 30.09.2021)

Майнцер К. Сложность бросает нам вызов в ХХІ веке. Динамика и самоорганизация в век глобализации. URL: http://spkurdyumov.ru/forecasting/slozhnost-brosaet-nam-vyzov-v-xxi-veke-klaus-majncer/ (дата звернення: 29.09.2021)

Ло Д. После метода: беспорядок и социальная наука. М.: Изд-во Института Гайдара, 2015. 352 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-13

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку