Питання адаптації діяльності міжнародних безпекових організацій в умовах новітніх викликів міжнародній системі безпеки

Автор(и)

  • О. С. Кучик Львівський національний університет імені Івана Франка

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2022.1.7

Ключові слова:

міжнародна безпека; міжнародні організації; адаптація; реформування; система ООН

Анотація

Діяльність інститутів багатостороннього співробітництва у безпековій сфері є доволі актуальним питанням сучасних міжнародних відносин з огляду на стрімкі зміни у розвитку як двостороннього, так і багатостороннього співробітництва між державами. Зміна пріоритетів та завдань формують як нову якість міждержавного співробітництва, так і появу «нових» геополітичних устремлінь держав на міжнародній арені. Питання реформування та адаптації міжнародних організацій стає одним з важливих для збереження присутності міжнародних організацій як інституцій та механізму регулювання режимів співпраці.
Сьогодні система міжнародних відносин як складна багатокомпонентна макросистема переживає кардинальні зміни з огляду на наростання як регіонального протистояння, так і регіонального суперництва, підвищення рівня конфліктогенності як на регіональному, так на глобальному рівні, наростанню проблем як глобального, так і регіонального масштабу в різних сферах міждержавного співробітництва. Відтак, можна висловити припущення про загострення (актуалізацію) питання ефективного функціонування міжнародної системи безпеки, покликаної гарантувати стабільність та мирний характер міждержавного співробітництва із застосуванням різних механізмів як двостороннього, так і багатостороннього співробітництва. Звідси можна стверджувати, що одним з дієвих механізмів системи міжнародної безпеки як механізм колективної дії залишаються міжнародні організації, котрі працюють у сфері безпеки.
Аналіз діяльності організацій засвідчує актуальність питання адаптації організацій до нових викликів та загроз, а також необхідність розробки дієвих механізмів реформування діяльності таких інституцій до сучасної системи міждержавного співробітництва у безпековій сфері.
Сучасний стан розвитку міжнародної співробітництва загалом та міжнародних інституцій багатостороннього співробітництва засвідчує невідповідність існуючому міжнародному порядку. Новітні тенденції геополітичного протистояння на міжнародній арені, спроба відновлення гегемонії через регіональне протистояння та глобальне суперництво спричинило створення ситуації невідповідності структури та механізмів узгодження інтересів та суверенних прав держав на міжнародній арені. Відтак, наростаюча загроза миру у світі зумовлює необхідність подальшого глибокого аналізу шляхів врегулювання протиріч та необхідність адаптації (реформування) як підходів до діяльності, так і функціонування міжнародних організацій та міжнародних режимів у відповідності з новими умовами. Водночас питання реформування міжнародних організацій як структурно, так і по суті, залишається важливим елементом розробки та переосмислення для міжнародно-політичної науки.

Посилання

Кучик О. С. Система європейської безпеки в умовах гібридних викликів російсько-української війни // Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки». (Львів, 13 травня 2021 р.) Упорядники: Мальський М.З., Кучик О.С., Вовк Р.В. Львів, факультет міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка, 2021 С. 78–81.

Кучик О. С. Співвідношення державного інтересу та міжнародної легітимності в здійсненні операцій з примусу до миру під егідою міжнародних організацій // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. Випуск 47. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2019. С. 44–54.

A More Secure World: Our Shared Responsibility, Report of the Secretary-General’s High-level Panel on Threats, Challenges and Change, Report of the Secretary-General to the General Assembly, A/59/565. – 2 December 2004.

American Interests and UN Reform, Report of the Task Force on the United Nations. – Washington DC: United States Institute of Peace, 2005.

Heinbecker Paul. Washington’s Exceptionalism and the United Nations // Global Governance. – Vol. 10. – № 3. – 2004. – Р. 273.

Ikenberry G. J. America’s Imperial Ambition // Foreign Affairs. – Vol. 81. – № 5. – 2002. – Р. 45.

Keohane R. O. International Institutions: Two Approaches // International Organization. – New York: Harper Collins, 1994. – P. 48–49.

Keohane R. O. Power and Governance in a Partially Globalized World. – London: Routledge, 2002.

Keohane R. O. Reciprocity in International Relations // International Organization. – Vol. 40. – № 1. – 1985. – P. 1–27.

Krasner S. International Regimes. – Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983.

Krasner S. D. Structural Causes and Regime Consequences // International Organization. – New York: Harper Collins, 1994. – P. 97.

Mansfield E. D. The Organization of International Relations // International Organization. – New York: Harper Collins, 1994. – P. 3.

President Bush Addresses UN General Assembly, 23 September 2003.

Rabkin J. Law without Nations? Why Constitutional Government Requires Sovereign States. – Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005.

Remarks as prepared for Secretary of Defense Donald Rumsfeld, the National Defense University in Washington, DC, Thursday, 31 January 2002. – Аvailable at: http://www.oft.osd.mil/library/library_files/speech_136_rumsfeld_speech_31_ jan_2002.doc.

Ruggie J. G. Multilateralism: The Anatomy of an Institution // Multilateralism Matters: The Theory and Praxis of an Institutional Form, ed. John Gerard Ruggie. – New York: Columbia University Press, 1993.

Slaughter A.-M. Security, Solidarity, and Sovereignty: The Grand Themes of UN Reform // The American Journal of International Law. – Vol. 99. – № 3. – 2005. – Р. 620.

Speech of John R. Bolton, Under-Secretary for Arms Control and International Security, on «Beyond the Axis of Evil: Additional Threats from Weapons of Mass Destruction», to the Heritage Foundation, Washington DC, 6 May 2002.

State, Society, and the United Nations System: Changing Perspectives on Multilateralism / Keith Krause and W. Andy Knight, eds. – Tokyo: UNU Press, 1995.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-13

Номер

Розділ

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку