Гендерні аспекти навчання студентів та студенток політологічних спільнот України і Молдови

Автор(и)

  • В. В. Осін Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2021.3.9

Ключові слова:

гендер; регіони України; Молдова; історія політичної науки; дискримінація; патріархат

Анотація

Стаття присвячена виявленню гендерних аспектів навчання студентів та студенток політологічних спільнот України (Львів, Харків, Сімферополь) і Молдови (Кишинів) у період 2012- 2013 рр. Робота є частиною масштабнішого дослідження, яке фіксує стан української політології у 2012–2013 рр. і дозволяє краще зрозуміти особливості політичних, соціальних, етнічних, економічних, гендерних та дисциплінарних уявлень студентства напередодні подій Революції гідності. Емпіричним базисом статті є результати опитування студентів та студенток I-V курсів, що навчалися за спеціальністю «Політологія» на бакалаврів, спеціалістів та магістрів у Львівському національному університеті імені Івана Франка, Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна, Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського та Державному університеті Молдови.
Відповіді респондентів дозволяють виділити декілька тенденцій. По-перше, студенти та студентки найчастіше стикаються з різними форми дискримінації на старших курсах. По-друге, відсоток студенток, які зіткнулися з різними формами дискримінації в академічному середовищі вище за аналогічний показник серед студентів. По-третє, слід вказати на те, що в переважній більшості випадків респонденти відзначають одиничний характер відчутої ними безпосередньо дискримінації, хоча дані різняться залежно від регіону та статі. Нарешті, найчастіше студенти та студентки зазнавали дискримінації за політичними поглядами, що, напевно, зрозуміло, якщо брати до уваги спеціальність, місця і час проведення опитування.
У завершальній частині статті зроблено висновок про те, що в українській та молдавській Академії низовий (базовий) студентський рівень передбачає краще ставлення до жінок, ніж до чоловіків. Враховуючи те, що набагато більше студентів погоджується з цим твердженням, ніж студенток, можемо тлумачити цю тенденцію як прояв патріархату. Себто, коли студентки не вбачають кращого ставлення, а чоловіки вбачають, маємо справу з прихованим джерелом конфлікту.

Посилання

Вища освіта в Україні. Демографічна та соціальна статистика / Освіта. Державна служба статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 11.05.2021)

Дідух Г. Я. Формування іміджу жінки-політичного лідера : автореф. дис. … канд. політ. наук : 23.00.02. Київ, 2010. 20 с.

Журженко Т. Гендерные рынки Украины: политическая экономия национального строительства. Вильнюс: ЕГУ, 2008. 256 с.

Катан О. І. Концептуальні й політико-практичні засади вирішення ґендерної проблеми в Україні : автореф. дис. … канд. політ. наук : 23.00.02. Київ, 2005. 19 с.

Літвін Л. А. Особливості ґендерних досліджень у політичній науці. Політологічні записки. 2013. № 7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2013_7_18 (дата звернення: 19.06.2021).

Осін В. Українська політологія в період фемінізації: боротьба «за» та «проти» патріархатної епістеми. Політичне життя. Вінниця, 2018. №4. С.44–51. DOI: 10.31558/2519-2949.2018.4.7.

Осин В. Наука в новом мире: Три сюжета генезиса региональной политологии в постсоветской Украине. Ab Imperio. Studies of New Imperial History and Nationalism in the Post-Soviet Space. 2015. №. 4. С. 239–293. DOI:10.1353/imp.2015.0085

Осин В., Зеленски А., Шуляк С. Власть и знание на постсоветском пространстве: политический режим, научная степень, идеология и карьера в Украине и Молдове. Вильнюс, 2014. 376 с.

Пірен М. Ґендерні аспекти державної служби : монографія. Київ: «Основи», 2002. 335 с.

Rothman S., Kelly-Woessner A., Woessner M. The Still Divided Academy: How Competing Visions of Power, Politics, and Diversity Complicate the Mission of Higher Education. Rowman & Littlefield Publishers, 2011. 282 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-20

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси