Громадські організації національних меншин Прикарпаття в суспільно-політичному житті регіону

Автор(и)

  • С. М. Матвієнків Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2021.3.3

Ключові слова:

національні меншини; громадські організації; громадянське суспільство; ідентичність; Прикарпаття

Анотація

У статті приділено увагу ролі національних меншин у процесах національної консолідації, збагаченні національної культури та становленні громадянського суспільства в Україні. Виконуючи роль соціальних посередників між групами виразників різних інтересів і урядовими структурами, між громадянським суспільством і державою, вони спрямовують свою діяльність на розвиток міжнаціональних відносин, відродження національних культур, задоволення своїх духовних запитів. Для України, як і для будь-якої поліетнічної держави, питання національних меншин є актуальним і потребує постійного дослідження.
У статті проаналізовано поняття «національні меншини», досліджено діяльність громадських об’єднань національних меншин на території Івано-Франківської області, виявлено їх роль у суспільно-політичному житті регіону та доведено, що громадські організації національних меншин виступають переважно засобом збереження своєї самобутності та ідентифікації і тісно співпрацюють з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Загалом, Прикарпаття не належить до потенційно конфліктних регіонів України й максимально наближене до середньостатистичної області країни. Досліджено, що на стан створення і діяльність громадських об’єднань національних меншин впливає передусім фінансова підтримка як з боку держав, які є їхніми історичними батьківщинами, так і держав, на території яких вони постійно проживають. Зроблено висновки про те, що найактивнішими серед національних меншин Прикарпаття у громадському житті є поляки, угорці та євреї. Решта етнічних спільнот не створили своїх громадських об’єднань чи через малочисленність, чи через відсутність потреби у такій самоорганізації.

Посилання

Биков О. Конституційно-правовий статус національних меншин в Україні: монографія. Київ: Інт держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. c. 76

Василь Вишиванюк очолив Почесне консульство Угорщини в Івано-Франківську. URL: https://kurs.if.ua/news/vasyl_vyshyvanyuk_ocholyv_pochesne_konsulstvo_ugorshchyny_ v_ivanofrankivsku_10804.html (дата звернення: 06.07.2021).

В Івано-Франківську за кошти ЄС створять «єврейський» туристичний маршрут. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3260481-v-ivanofrankivsku-za-kosti-es-stvorat-evrejskij-turisticnijmarsrut.html (дата звернення: 06.07.2021).

В Івано-Франківську відкрили "Недільну школу" з вивчення угорської мови. URL:https://kurs.if.ua/news/v_ivanofrankivsku_vidkryly_nedilnu_shkolu_z_vyvchennya_ugorskoi_movy_10849.htm l/ (дата звернення: 08.07.2021).

В Івано-Франківську відкрили угорський культурно-освітній центр. URL: https://mi100.info/2020/01/24/ v-ivano-frankivsku-vidkryly-ugorskyj-kulturno-osvitnij-tsentr (дата звернення: 09.07.2021).

Ковач Л. Етнічні спільноти Донбасу у суспільно-політичному просторі регіону/ Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. 2013 / 5 (67). с. 33-45

Ковбасюк Ю., Трощинський В. Соціальна і гуманітарна політика: підручник. Київ: НАДУ, 2016. c. 615.

Оцінка ситуації в країні, довіра до інститутів суспільства та політиків, електоральні орієнтації громадян (березень 2021р.). URL:https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-sytuatsii-v-krainidovira-do-instytutiv-suspilstva-ta-politykiv-elektoralni-oriientatsii-gromadian-berezen-2021r (дата звернення: 11.07.2021).

Персональний склад Громадської ради при Головному управління ДФС в Івано-Франківській області. URL: http://if.sfs.gov.ua/dfs-u-regioni/gromadska-rada/personalniy-sklad-gromadskoi-radi/ (дата звернення: 10.07.2021).

Про національний склад населення Івано-Франківської області. URL: http://www.if.gov.ua/news/5880 (дата звернення: 07.07.2021)

Про поляків у Франківську і франківців у Польщі. URL:23.https://sotka.life/pro-poliakiv-u-frankivsku-ifrankivtsiv-u-polshchi-rozpovidaiut-andzhej-leush-i-mar-ia-osidach/(дата звернення:10.07.2021)

Про регіональну цільову програму «Духовне життя» на 2021 рік. URL: https://orada.if.ua/decision/1567-37/ (дата звернення: 01.07.2021).

Ткачук Д. Г. Національні меншини як об’єкти-суб’єкти державної етнополітики. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 7. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1707 (дата звернення: 07.07.2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.7.53 (дата звернення: 02.07.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-20

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси