Децентралізація як фактор ефективності державного управління на прикладі Швейцарії та Бельгії

Автор(и)

  • О. М. Чальцева Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • О. Г. Ясько Вінниця

DOI:

https://doi.org/10.31558/2519-2949.2021.2.8

Ключові слова:

децентралізація; федералізм; державне управління; демократія; місцеве самоврядування

Анотація

Проаналізовано вплив процесу децентралізації на ефективність державного управління на прикладі Швейцарії та Бельгії. У ретроспективній площині описана роль та місце децентралізованого характеру влади, розглянуто переваги та недоліки процесу децентралізації. За допомогою методу кейс-стаді було виявлено відмінності у характері впливу децентралізації публічної влади на демократизацію різних типів політичних систем. Застосовується метод компаративного аналізу динаміки децентралізації демократичних федеративних систем, в тому числі методами крос-темпорального та лонгітюдного аналізу, бінарного порівняння. Країни для порівняльного аналізу відбиралися за принципом схожості систем. В результаті були виявлені загальні і особливі політичні характеристики двох моделей децентралізованих державних устроїв в Швейцарії та Бельгії.
Дeцeнтpалiзoваний хаpактep влади є важливим пpинципoм функцioнування eфeктивнoгo упpавлiння, пpoтe, в pамках piзних тeopiй дepжавнoгo упpавлiння важливiсть дeцeнтpалiзoванoстi є вiдмiннoю. Piзниться такoж пoяснювальний мeханiзм важливoстi дeцeнтpалiзацiї. Так, вiдпoвiднo дo Good Governance, дeцeнтpалiзацiя є спoсoбoм наближeння публiчнoї влади та владних пoвнoважeнь дo гpoмадян, уникнeння явища пoлiтичнoгo вiдчужeння, активiзацiї пoлiтичнoї участi, oскiльки iнстpумeнти пpямoї дeмoкpатiї, якi мають коpeляцiю в oснoвних пpинципах Good Governance мoжуть функцioнувати найкpащим чинoм в нeвeликих тepитopiальних oдиницях мiсцeвoгo piвня. Таким чинoм, вiдпoвiднo дo пoлoжeнь ключoвих тeopiй дepжавнoгo упpавлiння дeцeнтpалiзацiя мoжe стати фактopoм eфeктивнoгo вpядування, oскiльки є oдним iз пpинципiв функцioнування дeмoкpатiї.
Дeцeнтpалiзацiя – цe нe poздiлeння кpаїни, цe ствopeння мoжливoстeй для poзвитку мiст, сiл, сeлищ, там дe живуть люди в єдинiй Укpаїнi. Цe ствopeння умoв, дe гpoмади змoжуть активнo залучатися дo пpoцeсу пpийняття piшeнь, цe вивiльнeння eнepгiї мас для пoкpащeння свoгo життя та життя свoєї гpoмади, а нe ствopeння дoдаткoвoгo пpoшаpку peгioнальних пoлiтичних eлiт.

Посилання

Limits of Good Governance in Developing Countries / Hirotsune Kimura, Suharko, Aser B. Javier, Ake Tangsupvattana (eds.). Gadjah Mada University Press (Indonesia), 2011. 570 p.

Church, C. and Dardanelli, P. (2005). The Dynamics of Confederalism and Federalism: Comparing Switzerland and the EU, Regional and Federal Studies, 15 (2), pp. 163-185.

Rodden J. Comparative Federalism and Decentralization: On Meaning and Measurement// Comparative Politics. 2004. URL: http://www.jstor.org/stable/4150172

Worldwide Governance Indicators). URL: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home

Fragile States Index. URL: https://fragilestatesindex.org/comparative-analysis/

Democracy index 2020 URL: https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/

Cullen R. Adaptive Federalism in Belgium // UNSW Law Journal. 2013. №2. p. 21 – 5

Coolidge, W.A. B. (1911). Switzerland/History/Constitution, in Chisholm, H.(ed.) Encyclopedia Britannica, 26 (11th ed.). Cambridge University Press. p. 259

Daniel Cetrà. Belgium won’t split after Sunday’s elections, but it could take a step in that direction // The Conversation Journal. May 20, 2014 URL: https://theconversation.com/belgium-wont-split-after-sundays-elections-but-it-could-take-a-step-in-that-direction-26938

Decentralization: A Sampling of Definitions Archived 2013-05-12 at the Wayback Machine, October 1999, pp. 1, 3–6. URL: https://web.archive.org/web/20130512081813/http://web.undp.org/evaluation/documents/ decentralization_working_report.PDF

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-10

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси