Редакційна політика

Політика розділів

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Редакційна колегія

Головний редактор
Нагорняк Т. Л., доктор політичних наук, професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса
Заступник головного редактора
Польовий М. А., доктор політичних наук, професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса.
Технічний секретар
Скопова О. І., кандидат історичних наук, Донецький національний університет імені Василя Стуса


Члени редколегії:

Брусиловська О. І., д. політ. н., професор, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

Іваницька О. П., д. і. н., професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса

Куц Г. М., д. політ. н., професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Лендьел М. О., д. політ. н., професор, Ужгородський національний університет

Мацишина І. В., к. політ. н., доцент Донецький національний університет імені Василя Стуса

Мелеганич Г. І., к. політ. н., доцент, Ужгородський національний університет

Осін В. В., к. політ. н., доцент, Університет митної справи та фінансів

Примуш М. В., д. політ. н., професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса

Синовець П. А., к. політ. н., доцент, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

Тихомирова Є. Б., д. політ. н., професор, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Чальцева О. М., к. і. н., доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса

Andrei Taranu, Prof., dr., v-ce dean of the Faculty of Political Science, National School of Political Science and Administration in Bucharest (Romania)

Arkadiusz Modrzejewski, Prof. UG, dr hab., Department of Political Science, University of Gdansk (Poland)

Daniela La Foresta, Prof., dr., Department of Political Science, Naples Federico II University (Italy)

Dušan Leška, doc. PhDr., PhD., Comenius University in Bratislava (Slovakia)

Lucia Mokra, doc. JUDr., PhDr., PhD., dean of Faculty of Social and Economic Sciences, Comenius University in Bratislava (Slovakia)

Rafał Raczyński, dr., assistant professor at the Department of History and Political Science, Pomeranian University in Slupsk (Poland)

Tatiana Papiashvili, dr hab., International Black See University in Tbilisi (Georgia)