Редакційна політика

Політика розділів

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Редакційна колегія

Головний редактор
Нагорняк Т. Л., доктор політичних наук, професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса
Заступник головного редактора
Примуш М. В., доктор політичних наук, професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса
Відповідальний секретар
Неприцька Т. І., кандидат політичних наук, доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса


Члени редколегії:
Іваницька О. П., доктор історичних наук, професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса.
Куц Г. М., доктор політичних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. М. Сковороди.
Лендьел М. О., доктор політичних наук, професор, Ужгородський національний університет.
Наумкіна С. М., доктор політичних наук, професор, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського.
Польовий М. А., доктор політичних наук, професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса.
Тихомирова Є. Б., доктор політичних наук, професор, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.
Третьяк О. А., доктор політичних наук, доцент, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.
Хома Н. М., доктор політичних наук, доцент, Львівський національний університет імені Івана Франка.
Чальцева О. М., кандидат історичних наук, доцент, докторант, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.
Чарських І. Ю., кандидат історичних наук, доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса.
Andrei Taranu – Prof., dr., v-ce dean of the Faculty of Political Science, National School of Political Science and Administration in Bucharest (Romania).
Arkadiusz Modrzejewski – Prof. UG, dr hab., Department of Political Science, University of Gdansk (Poland).
Daniela La Foresta – Prof., dr., Department of Political Science, Naples Federico II University (Italy).
Dušan Leška – doc. PhDr., PhD., Comenius University in Bratislava (Slovakia).
Jana Reschova – doc. JUDr., Charles University in Prague (Czech Republik).
Lucia Mokra – doc. JUDr., PhDr., PhD., dean of Faculty of Social and Economic Sciences, Comenius University in Bratislava (Slovakia).
Rafał Raczyński – dr., assistant professor at the Department of History and Political Science, Pomeranian University in Slupsk (Poland).
Tatiana Papiashvili – dr hab., International Black See University in Tbilisi (Georgia).