Редакційна політика

Політика розділів

Інформація про журнал

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Вимоги до авторських оригіналів статей.

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Політичні інститути та процеси

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Політична культура та ідеологія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Рецензії

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.